Home Announcement
Thông Báo - Khoa Khoa Học Cơ Bản

TB v/v kiểm tra trình độ Tin học A cho sinh viên đã có chứng chỉ Tin học A do các cơ sở đào tạo ngoài trường cấp (11/11/2011)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hậu Giang, ngày 10 tháng 11 năm 2011 THÔNG BÁO Về việc kiểm tra trình độ Tin học A cho sinh viên đã có chứng chỉ Tin học A do các cơ sở đào tạo ngoài trường cấp. Căn cứ Quy định về ...
 

TB về việc mở học phần Luật kinh tế (02/11/2011)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Hậu Giang, ngày 01  tháng 11  năm 2011 THÔNG BÁO Về việc mở học phần Luật kinh tế học kỳ 1- năm học 2011- 2012 Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-ĐHVTT-ĐT ngày 04 tháng 08 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đạ...
 

Thông báo lịch ôn thi liên thông từ Trung cấp lên Đại học (22/10/2011)

Phòng Đào tạo thông báo lịch ôn thi liên thông từ trình độ Trung cấp lên Đại học (hệ chính quy). Học viên xem chi tiết tại file đính kèm. Vào buổi học đầu tiên, học viên đến phòng Đào tạo (gặp cô Sơn Thủy) để nhận thẻ học viên lớp ôn tập.
Tập tin đính kèm
 

Thông báo lịch ôn thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (22/10/2011)

Phòng Đào tạo thông báo lịch ôn thi liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học (hệ chính quy). Học viên xem chi tiết tại file đính kèm. Vào buổi học đầu tiên, học viên đến phòng Đào tạo (gặp cô Sơn Thủy) để nhận thẻ học viên lớp ôn tập.
Tập tin đính kèm
 

Thư mời tham dự hội thảo du học Canada (06/10/2011)

Thư mời tham dự hội thảo du học CanadaTổ Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Võ Trường Toản phối hợp với Trường Dorset College (Canada) tổ chức buổi hội thảo “Du học Dorset College” nhằm thúc đẩy sự hợp tác đào tạo giữa hai trường. Tổ Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế thông tin đến toàn thể học sinh, sinh viên ...
 
INTRODUCTION MOVIE
ENROLLMENT CONSULTANT
Consultant
(+84) 293.3953 222
Đang online: 20 - Today: 357 - Yesterday: 217 - This week: 1091 - This month: 7115 - Total: 2592107
Your IP: 3.226.122.122 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: