Home Group - Subject
Tổ bộ môn
  • Tổ Anh văn

- Đào tạo và quản lý sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (Cử nhân Anh văn).

- Phụ trách giảng dạy Anh văn giao tiếp cho sinh viên toàn trường.

- Tham mưu, đề xuất công tác xây dựng chương trình đào tạo ngành Cử nhân Anh văn.

- Chịu trách nhiệm theo dõi quá trình dạy và học, lịch dạy và lịch học của Giảng viên và Sinh viên đối với môn tiếng Anh.

- Phối hợp với các tổ, bộ môn thuộc khoa và các đơn vị thuộc trường thực hiện các hoạt động phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và chuyên ngành khác.

  • Tổ Khoa học Tự nhiên & Xã hội

-        Đào tạo và quản lý sinh viên ngành Văn học (Ngữ văn) bậc đại học.

-        Phụ trách giảng dạy các môn thuộc nhóm Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Chính trị và Giáo dục Thể chất cho toàn trường.

-        Tham mưu, đề xuất công tác xây dựng chương trình đào tạo thuộc khối ngành Khoa học Xã hội.

-        Chịu trách nhiệm theo dõi quá trình dạy và học, lịch dạy và lịch học của Giảng viên và Sinh viên thuộc Tổ quản lý.

-        Phối hợp với các Tổ, Bộ môn thuộc Khoa và các đơn vị thuộc Trường thực hiện các hoạt động phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của Sinh viên chuyên ngành do Tổ quản lý và chuyên ngành khác.

Nhóm KHTN

Giảng dạy các môn khoa học cơ bản Toán, Lý, Hóa, Sinh cho sinh viên toàn trường.

Nhóm KHXH & NV

Phụ trách giảng dạy cho toàn trường các môn đại cương và chuyên ngành thuộc khối Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Nhóm Giáo dục thể chất

- Giảng dạy các môn thuộc nhóm Giáo dục thể chất theo quy định của chương trình khung nhằm rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực, thể chất toàn diện cho sinh viên.

- Phụ trách thiết kế các môn thể thao tự chọn như: bóng chuyền, bóng Nhóm Khoa học Chính trị

Giảng dạy toàn trường các môn học thuộc bộ môn Lí luận chính trị bao gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  • Tổ Kỹ năng

Tổ kỹ năng sẽ cung cấp cho sinh viên sau khi ra trường một số kỹ năng sau:

Nhóm kỹ năng hỗ trợ khả năng giao tiếp

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực giao tiếp như: những nghi thức giao tế xã hội,  giao tiếp trong doanh nghiệp, giao tiếp bằng văn bản, giao tiếp đa văn hóa.

Nhóm kỹ năng này giúp sinh viên không chỉ có được kiến thức cơ bản về giao tiếp mà còn có được năng lực tự xây dựng cho mình kỹ năng giao tiếp phù hợp với những môi trường văn hóa khác nhau và tạo lập được những quan hệ tốt đẹp trong công việc, trong cuộc sống.

Nhóm kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

Nhóm kỹ năng này bao gồm kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hoạch định kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phỏng vấn xin việc…

Nhóm kỹ năng này nhằm giúp cho sinh viên hình thành ý thức, kỹ năng, thói quen làm việc ngày một chuyên nghiệp hơn, xây dựng thương hiệu cá nhân trong thị trường lao động đầy cạnh tranh hiện nay.

Nhóm kỹ năng hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Việc trang bị những kỹ năng cần thiết như: kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng đàm phán, để hỗ trợ hoạt động kinh doanh đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành kinh tế. Vì vậy, nhóm kỹ năng hỗ trợ hoạt động kinh doanh được xây dựng và cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu học hỏi của sinh viên cũng như như cầu thị trường lao động nói chung.

  • Bộ môn Giáo dục quốc phòng

Bộ môn Giáo dục quốc phòng có nhiệm vụ:

- Tổ chức giảng dạy Giáo dục quốc phòng cho Sinh viên toàn trường theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trang bị cho SV những tư duy, lý luận về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Quân sự.

- Rèn luyện cho SV một nếp sống kỷ luật, tác phong nghiêm túc, khoa học, tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể, trách nhiệm cộng đồng, góp phần vào mục tiêu đào tạo toàn diện trong chiến lược đào tạo con người mới XHCN.

- Cập nhật và cập nhật thường xuyên tin tức về chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm không ngừng nâng cao nhận thức và hiểu biết của người học về tình hình chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, trong và ngoài nước.

 
INTRODUCTION MOVIE
ENROLLMENT CONSULTANT
Consultant
(+84) 293.3953 222
Đang online: 20 - Today: 369 - Yesterday: 217 - This week: 1103 - This month: 7127 - Total: 2592119
Your IP: 3.226.122.122 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: