Home Rules and Regulations
Quy định - Quy chế - Phòng Công tác sinh viên và Quản lý Ký túc xá

Phổ biến quy trình xác nhận vay vốn cho học sinh, sinh viên (01/08/2011)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 321/TB-ĐHVTT-CTSV Hậu Giang,  ngày 15  tháng 12  năm 2010     THÔNG BÁO V/v  phổ biến quy trình xác nhận vay vốn cho học sinh, sinh viên Kính gửi: -         Lãnh đạo các Khoa -      ...
 

Nội quy phòng tự học (01/08/2011)

1) Học sinh, sinh viên khi tham gia tự học trang phục lịch sự, gọn gàng. 2) Không được sử dụng các chất kích thích, ma túy, không mang các chất gây cháy nổ, không hút thuốc, uống rượu, say rượu bia khi vào phòng học. 3) Tất cả học sinh, sinh viên phải có ý thức giữ gìn vệ ...
 

Thông báo về việc mở phòng tự học cho học sinh, sinh viên vào buổi tối (30/07/2011)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         THÔNG BÁO Về việc mở phòng tự học cho học sinh, sinh viên vào buổi tối Kính gửi:             - Toàn thể học sinh, sinh viên Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-CTSV ngày 10 tháng 5 năm...
 

Thông báo về việc nhận hỗ trợ chính sách ở địa phương của HSSV (30/07/2011)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN PHÒNG CTSV&QLKTX Số : 09/TB-CTSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc Hậu Giang, ngày 18  tháng 5  năm 2011 THÔNG BÁO Về việc nhận hỗ trợ chính sách ở địa phương của HSSV   Kính gởi:  Toàn thể Học sinh, sinh viên. Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 29/...
 

Hướng dẫn xét điểm rèn luyện (30/07/2011)

(Tải về văn bản đính kèm)
Tập tin đính kèm
 

Phổ biến quy trình xét điểm rèn luyện cho học sinh sinh viên (30/07/2011)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 322/TB-ĐHVTT-CTSV Hậu Giang,  ngày 15  tháng 12  năm 2010         THÔNG BÁO V/v  phổ biến quy trình xét điểm rèn luyện học sinh, sinh viên Kính gửi: -         Lãnh đạo các Khoa -...
 

Quy định công tác quản lý học sinh sinh viên ngoại trú (30/07/2011)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN Số: 102/QĐ-ĐHVTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hậu Giang, ngày 03 ·tháng ·5· năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định công tác quản lí HSSV ngoại trú và khung xử lý kỷ luật HSSV vi phạm Quy chế công tác HSSV ngoại trú HIỆ...
 
Page 1 of 2
INTRODUCTION MOVIE
ENROLLMENT CONSULTANT
Consultant
(+84) 293.3953 222
Đang online: 19 - Today: 355 - Yesterday: 217 - This week: 1089 - This month: 7113 - Total: 2592105
Your IP: 3.226.122.122 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: