Home Rules and Regulations
Quy định - Quy chế - Phòng Đào Tạo

Quy trình xét học bổng cho HSSV (10/10/2011)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  272/QT-ĐHVTT-CTSV Hậu Giang, ngày  07   tháng  10   năm 2011 QUY TRÌNH Xét học bổng cho học sinh sinh viên Căn cứ vào tình hình thực tế trong việc xét cấp học bổng cho học sinh sinh v...
 
INTRODUCTION MOVIE
ENROLLMENT CONSULTANT
Consultant
(+84) 293.3953 222
Đang online: 20 - Today: 367 - Yesterday: 217 - This week: 1101 - This month: 7125 - Total: 2592117
Your IP: 3.226.122.122 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: