Thông báo chính sách ưu đãi mới và học bổng dành cho sinh viên đang theo học tại trường

vttu-3108

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên hiện đang theo học tại trường chính sách ưu đãi mới và học bổng dành cho sinh viên như sau:

CHÍNH SÁCH CHUNG

 (A2)  Miễn phí 02 lần giá vé vào tham quan và vui chơi tại Công viên Kittyd & Minnied/năm (từ ngày 01/03 đến 28/02 năm sau) đối với sinh viên đạt học lực giỏi trở lên và điểm rèn luyện từ 70 điểm trở lên của năm học gần nhất tính đến thời điểm xét ngày 18/02 hàng năm.

 Giảm 50% giá vé  vào tham quan và vui chơi tại Công viên Kittyd & Minnied  đối với sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản.

 

(A3)  Từ năm học 2018 - 2019:

Giảm 5% học phí đối với sinh viên ngành Y khoa, ngành Dược học nếu thuộc trường hợp cha/con, mẹ/con, vợ/chồng, anh/chị/em ruột cùng học tại trường hoặc có cha/con, mẹ/con, vợ/chồng, anh/chị/em ruột đã tốt nghiệp tại trường.

Giảm 10% học phí đối với sinh viên ngành Kinh tế, Văn học nếu thuộc trường hợp cha/con, mẹ/con, vợ/chồng, anh/chị/em ruột cùng học tại trường hoặc có cha/con, mẹ/con, vợ/chồng, anh/chị/em ruột đã tốt nghiệp tại trường.

(A4) Tặng học bổng 40 triệu đồng đối với sinh viên xuất sắc năm học 2017-2018 hoặc 2018-2019 (không giới hạn số suất học bổng, điều kiện xét cấp học bổng theo quy định hiện hành tại Trường Đại học Võ Trường Toản).

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG ĐỐI VỚI TỪNG NGÀNH

 Y KHOA (BÁC SĨ ĐA KHOA)

(E1) Học kỳ 2, năm học 2017-2018, tặng học bổng 2.500.000 đồng/học kỳ/sinh viên đối với sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện học kỳ 1, năm học 2017-2018 đạt từ loại khá trở lên, có người thân (hoặc bạn bè) đăng ký xét tuyển và nhập học ngành Y khoa hoặc ngành Dược học trong năm 2018 theo nhóm từ 03 thí sinh trở lên cùng hoàn thành thủ tục đăng ký xét tuyển tại trường và nhập học trước 17g00 ngày 12/08/2018.

(E2) Năm học 2018-2019, tặng học bổng 5.000.000 đồng/năm học/sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện trong năm học 2017-2018 đạt từ loại khá trở lên, có người thân (hoặc bạn bè) đăng ký xét tuyển và nhập học ngành Y khoa hoặc ngành Dược học trong năm 2018 theo nhóm từ 03 thí sinh trở lên cùng hoàn thành thủ tục đăng ký xét tuyển tại trường và nhập học trước 17g00 ngày 12/08/2018.

  Lưu ý:
- Đối tượng áp dụng là sinh viên còn đang theo tại trường và còn thực hiện nghĩa vụ học phí trong năm học 2018-2019
- Không hưởng chính sách tại (E1) hoặc (E2) nếu được cấp học bổng tại (A4) trên cùng năm học được xét.
- Người thân được liệt kê để hưởng chính sách tại (A3) không được tính để tiếp tục liệt kê hưởng chính sách tại (E1) và (E2) trên cùng học kỳ xét.

 DƯỢC HỌC (DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC)

(F1) Học kỳ 2, năm học 2017-2018, tặng học bổng 5.000.000 đồng/học kỳ/sinh viên đối với sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện học kỳ 1, năm học 2017-2018 đạt từ loại khá trở lên, có người thân (hoặc bạn bè) đăng ký xét tuyển và nhập học ngành Y khoa hoặc ngành Dược học trong năm 2018 theo nhóm từ 03 thí sinh trở lên cùng hoàn thành thủ tục đăng ký xét tuyển tại trường và nhập học trước 17g00 ngày 12/08/2018.

(F2) Năm học 2018-2019, tặng học bổng 10.000.000 đồng/năm học/sinh viên đối với sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện năm học 2017-2018 đạt từ loại khá trở lên, có người thân (hoặc bạn bè) đăng ký xét tuyển và nhập học ngành Y khoa hoặc ngành Dược học trong năm 2018 theo nhóm từ 03 thí sinh trở lên cùng hoàn thành thủ tục đăng ký xét tuyển tại trường và nhập học trước 17g00 ngày 12/08/2018.

  Lưu ý:
- Đối tượng áp dụng là sinh viên còn đang theo học tại trường và còn thực hiện nghĩa vụ học phí trong năm học 2018 - 2019.
- Không hưởng chính sách tại (F1) hoặc (F2) nếu được cấp học bổng tại (A4) trên cùng năm học được xét.
- Người thân được liệt kê để hưởng chính sách tại (A3) không được tính để tiếp tục liệt kê hưởng chính sách tại (F1) và (F2) trên cùng học kỳ xét.

 QUẢN TRỊ KINH DOANH, KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG, VĂN HỌC

(G1) Học kỳ 2, năm học 2017-2018, tặng học bổng 1.000.000 đồng/học kỳ/sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện Học kỳ 1, năm học 2017-2018 đạt từ loại khá trở lên, có người thân (hoặc bạn bè) cùng đăng ký xét tuyển và nhập học các ngành Y khoa, Dược học, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc Văn học trong năm 2018 theo nhóm từ 03 thí sinh trở lên hoàn thành thủ tục đăng ký xét tuyển tại trường và nhập học trước 17g00 ngày 12/08/2018.

(G2) Năm học 2018-2019, tặng học bổng 2.000.000 đồng/năm học/sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện năm học 2017-2018 đạt từ loại khá trở lên, có người thân (hoặc bạn bè) cùng đăng ký xét tuyển và nhập học các ngành Y khoa, Dược học, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc Văn học trong năm 2018 theo nhóm từ 03 thí sinh trở lên hoàn thành thủ tục đăng ký xét tuyển tại trường và nhập học trước 17g00 ngày 12/08/2018. 

  Lưu ý:
- Đối tượng áp dụng là sinh viên còn đang theo tại trường và còn thực hiện nghĩa vụ trong năm học 2018-2019.
- Không hưởng chính sách tại (G1) hoặc (G2) nếu được cấp học bổng tại (A4) trên cùng năm học được xét.
-Người thân được liệt kê để hưởng chính sách tại (A3) không được tính để tiếp tục liệt kê hưởng chính sách tại (G1) và (G2) trên cùng học kỳ xét.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng gửi thư về địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để được giải đáp.
Trân trọng thông báo./.

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG ĐỐI VỚI TỪNG NGÀNH - HỆ CHÍNH QUY