Thông báo v/v xét cấp học bổng xuất sắc cho sinh viên năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO

V/v xét cấp học bổng xuất sắc cho sinh viên năm học 2017 - 2018

Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về việc xét cấp học bổng xuất sắc cho sinh viên năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Giá trị học bổng xuất sắc cấp cho sinh viên năm học 2017 - 2018

- Giá trị: 40.000.000 đồng/suất/sinh viên (Bốn mươi triệu đồng/suất/sinh viên).

Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên không giới hạn số lượng suất học bổng xuất sắc xét cấp cho sinh viên.

- Đồng thời, sinh viên sẽ được vinh danh trao tặng giấy khen tại Lễ trao học bổng và chào mừng năm học mới năm học 2018 - 2019; và sinh viên sẽ có bài viết tuyên dương cá nhân xuất sắc tại website www.vttu.edu.vn Trang chủ Gương mặt sinh viên tiêu biểu

2. Đối tượng được xét cấp học bổng

Sinh viên nộp đơn đề nghị xét cấp học bổng đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Điểm trung bình tích lũy năm học 2017 - 2018 đạt từ 3.50 điểm trở lên (điều kiện bắt buộc).

- Sinh viên không có học phần điểm F trong năm học 2017 - 2018.

- Chứng chỉ IELTS do Hội đồng Anh và IDP Education cấp chứng chỉ từ 5.5 trở lên (trong đó điểm từng nội dung Nghe, Nói, Đọc đạt từ 5.0 trở lên). Chứng chỉ IELTS có thời hạn không quá 24 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp thủ tục xét cấp học bổng. Đồng thời, mỗi chứng chỉ IELTS chỉ được sử dụng một lần cho việc xét cấp học bổng (bản scan hoặc ảnh chụp, điều kiện bắt buộc).

- Sinh viên có điểm rèn luyện trung bình năm học 2017 - 2018 từ 80 điểm trở lên (điều kiện bắt buộc).

- Sinh viên được giấy khen cấp trường trở lên; là lực lượng nòng cốt, có nhiều đóng góp trong các phong trào của trường (có xác nhận của Đoàn trường hoặc đơn vị tương đương); được lớp tín nhiệm và đề cử khen thưởng của Đoàn trường (bản scan hoặc ảnh chụp nếu có).

- Sinh viên có sáng kiến cho phong trào học tập, nghiên cứu khoa học được chấp nhận bởi các đơn vị có chức năng (có xác nhận của đơn vị phụ trách nếu có).

- Sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, động cơ học tập trong sáng, không vi phạm bất cứ nội quy, quy định, quy chế của nhà trường.

- Sinh viên còn thực hiện nghĩa vụ học phí trong năm học 2018 - 2019 (học phí chuẩn/học kỳ hoặc học phí chuẩn/năm học).

3. Thời gian và địa chỉ tiếp nhận thư đề nghị xét cấp học bổng

- Thời gian tiếp nhận thư đề nghị và hồ sơ xét cấp học bổng: từ ngày ra thông báo đến trước 17g00 ngày 26/09/2018.

- Thư đề nghị xét cấp học bổng do sinh viên tự trình bày và hồ sơ xét cấp học bổng đính kèm sinh viên gửi vào Hộp thư sinh viên thông qua địa chỉ thư điện tử:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. trong thời hạn quy định nêu trên.

- Mọi thắc mắc cần được giải đáp sinh viên vui lòng gửi qua địa chỉ:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .vn

Trên đây là thông báo về việc xét cấp học bổng xuất sắc cho sinh viên năm học 2017 - 2018.

Trân trọng./.

Ghi chú: Thư đề nghị hợp lệ là thư được gửi đến từ địa chỉ hộp thư điện tử của chính sinh viên đề nghị được xét cấp học bổng (hộp thư điện tử do nhà trường cấp).