Trang chủ Giới thiệu
Trung tâm QLNC Khoa Học & Hợp tác QT

 

 

GIỚI THIỆU

Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế được thành lập theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT-TC ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Hội đồng quản trị Trường Đại học Võ Trường Toản.

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tổng hợp, tổ chức thực hiện và giám sát các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế.

2. Nhiệm vụ:

a) Hoạt động khoa học công nghệ 

- Xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm, 5 năm và theo chiếc lược phát triển của Nhà trường.

- Chủ trì xây dựng và quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, chế độ và quy định về khoa học công nghệ.

- Phối hợp với các đơn vị để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về nghiên cứu, triển khai đề tài khoa học, viết giáo trình, tài liệu và công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và phối hợp với các đơn vị trong sử dụng các nguồn lực về khoa học công nghệ, thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, các hợp đồng khoa học công nghệ, các dự án khoa học công nghệ trong nước và quốc tế; kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tạo điều kiện cho các đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đã duyệt.

-  Soạn thảo và lưu trữ các tài liệu khoa học và công nghệ và định kỳ báo cáo tình hình hoạt động khoa học công nghệ của Trường theo yêu cầu; hỗ trợ các cá nhân, đơn vị các thủ tục cần thiết khi thực hiện nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức thực hiện đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; kiến nghị việc khen thưởng, kỷ luật các cá nhân trong Trường liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu những thành tựu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức để ứng dụng cho công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên và phát triển nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Quản lý và công bố các sản phẩm, ấn phẩm khoa học công nghệ của Trường.

- Hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường.

b) Hợp tác quốc tế

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định chủ trương, kế hoạch và nội dung hợp tác quốc tế.

- Chủ trì xây dựng và quản lý việc thực hiện các quy định về hợp tác quốc tế.

- Điều phối, theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế; báo cáo tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của Trường đến cơ quan có thẩm quyền định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

- Phối hợp với các đơn vị trong quản lý hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ với nước ngoài; thúc đẩy tạo lập, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.

- Lập kế hoạch và làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào theo quy định của pháp luật; đón tiếp và làm việc với khách quốc tế; tham gia quản lý lưu học sinh; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; dự thảo, tham gia đàm phán và trình Hiệu trưởng ký kết các biên bản ghi nhớ và dự án hợp tác quốc tế.

- Chủ trì chương trình trao đổi chuyên gia, tình nguyện viên, sinh viên thực tập sinh; tìm kiếm, giới thiệu các học bổng quốc tế cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

- Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành; quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong Trường về hợp tác quốc tế.

c) Sở hữu trí tuệ

- Đăng ký và triển khai các thủ tục về quyền sở hữu các công trình khoa học đã được nghiệm thu.

- Quản lý và hỗ trợ các phát minh sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu trong toàn Trường.

- Tổ chức và điều hành các hoạt động chuyển giao công nghệ; thương mại hóa các tài sản sở hữu trí tuệ để tăng nguồn thu cho Trường.

d) Công tác khác

- Chủ trì tính giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên. 

- Công tác quảng bá hoạt động khoa học công nghệ và sản phẩm khoa học công nghệ. 

- Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 59 - Hôm nay: 2721 - Hôm qua: 5409 - Tuần này: 24142 - Tháng này: 39176 - Tổng cộng: 33196822
IP của bạn: 18.207.240.77 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: