Trang chủ Hoạt động sự kiện khoa Hoạt động tư vấn giải đáp thắc mắc trong đêm hội giao lưu sinh viên Dược
Hoạt động tư vấn giải đáp thắc mắc trong đêm hội giao lưu sinh viên Dược

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 19 tháng 10  năm 2011

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TRONG

ĐÊM HỘI GIAO LƯU SINH VIÊN DƯỢC

18h30 – 20h30, 11/11/2011

I. MỤC TIÊU:

Nhằm giải đáp những thắc mắc của sinh viên Dược về chương trình học, phương pháp học, định hướng nghề nghiệp khi ra trường, các vấn đề thường gặp phải trong quá trình học tập tại trường.

II. NỘI DUNG:

1. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

Thu thập câu hỏi thắc mắc từ các lớp Dược.

Phân loại câu hỏi cho từng bộ môn và những đơn vị có liên quan.

Trả lời các thắc mắc và chọn ra những câu hỏi hay để giải đáp trong buổi giao lưu.

Đối với những câu hỏi trực tiếp trong buổi giao lưu: tùy theo câu hỏi, các bộ môn và đơn vị có liên quan sẽ giải đáp cho sinh viên.

2. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1

19/10/2011

Họp triển khai kế hoạch giao lưu đến các lớp.

DS Quang – DS Ngọc

2

01/11/2011

Tổng hợp câu hỏi từ các lớp Dược

DS Quang – DS Ngọc

3

02/11/2011 04/11/2011

Phân loại câu hỏi gửi về Bộ môn và đơn vị liên quan.

DS Diễm – DS Giàu

4

05/11/2011 08/11/2011

Hoàn bộ câu trả lời và gởi BCN Khoa.

Các bộ môn Khoa Dược

5

18h30 – 20h30, 11/11/2011

Trả lời bộ câu hỏi đã tổng hợp, và những câu hỏi trực tiếp trong buổi giao lưu.

Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Dược, các Bộ môn khoa Dược.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Ban chủ nhiệm Khoa Dược;

- Các bộ môn – Khoa Dược;

- Thành viên BTC;

- Các lớp;

- Lưu VP Khoa Dược.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

P. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS LÊ NGỌC KÍNH

 
THÔNG BÁO KHOA DƯỢC
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Đang online: 51 - Hôm nay: 3687 - Hôm qua: 2241 - Tuần này: 10882 - Tháng này: 17067 - Tổng cộng: 31558896
IP của bạn: 3.236.107.249 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: