Trang chủ Ngành đào Tạo Dược học Dược học (khóa tuyển từ năm 2022)
Dược học (áp dụng đối với các khóa tuyển sinh sau ngày 01/01/2022)
nganh dao tao - moi

Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung:

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Dược học là những người có sức khỏe, có đạo đức, có năng lực ứng dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

Vận dụng được kiến thức cơ bản và chuyên ngành trong hoạt động hành nghề Dược.

Kỹ năng

- Thực hành thành thạo kỹ năng chuyên môn để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt;

- Thể hiện được kỹ năng giao tiếp – cộng tác – làm việc hiệu quả.

Thái độ và năng lực

- Thể hiện được năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tự học;

- Hình thành năng lực làm việc chuyên nghiệp, có khả năng sáng tạo trong nghề nghiệp, có ý thức rèn luyện sức khỏe, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn Dược.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Các bộ phận sản xuất trong các cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

- Các bộ phận đảm bảo chất lượng, kiểm tra chất lượng tại các trung tâm, viện hoặc cơ sở sản xuất;

- Các bệnh viện, trung tâm y tế, nhà thuốc, trung tâm thử nghiệm lâm sàng;

- Vị trí kinh doanh trong các doanh nghiệp dược;

- Vị trí chuyên môn trong các cơ quan quản lý về thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

- Tham gia thành lập và điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực Dược.

Chuẩn đầu vào:

Đối tượng tuyển sinh

Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo các phương thức tuyển sinh

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo các phương thức tuyển sinh được công khai trong đề án tuyển sinh hoặc các thông báo về tuyển sinh theo quy định hằng năm của Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Võ Trường Toản (đảm bảo theo quy chế tuyển sinh hiện hành và các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức

- Vận dụng được kiến thức lý thuyết sâu, rộng và kiến thức thực tế vững chắc về các chuyên ngành cung ứng thuốc, bào chế sản xuất thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả và hợp lý;

- Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị, hệ thống pháp luật và pháp luật khác liên quan đến chuyên ngành;

- Áp dụng kiến thức khoa học cơ bản, y dược học cơ sở và phương pháp nghiên cứu khoa học để giải thích các nội dung liên quan chuyên ngành Dược;

- Áp dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động của tổ chức, cá nhân và các quy trình làm việc liên quan đến các hoạt động chuyên môn Dược;

Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo quy trình bào chế thuốc; kiểm nghiệm dược phẩm; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc; thực hiện phân phối, cấp phát và tồn trữ thuốc phù hợp với các quy định của nhà nước; xây dựng, triển khai, theo dõi và giám sát việc sử dụng thuốc trên người bệnh;

- Có thể dẫn dắt, khởi nghiệp để tạo việc làm cho bản thân và cho người khác;

- Vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề, phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế ở những môi trường làm việc khác nhau một cách an toàn và hiệu quả;

- Hình thành kỹ năng làm việc và điều hành nhóm;

- Vận dụng kỹ năng giao tiếp để xây dựng mối quan hệ thân thiện, hợp tác, tin tưởng với người bệnh, người chăm sóc, khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng;

- Sử dụng được kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc (có kết quả đạt kỳ thi chuẩn đầu ra tin học do Nhà trường tổ chức); sử dụng được tối thiểu 01 ngoại ngữ trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn, yêu cầu thỏa 01 trong các điều kiện sau đây:

+ Có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường.

+ Có kết quả đạt kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ do Nhà trường tổ chức.

+ Có kết quả đạt các học phần Anh văn do Nhà Trường tổ chức trong chương trình đào tạo.

Năng lực, mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Hình thành được năng lực nghiên cứu khoa học; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân trên tinh thần học hỏi và cầu thị;

- Thể hiện được khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm dưới cường độ cao trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Thể hiện khả năng đánh giá, giám sát công việc của các cá nhân khác từ đó tự học hỏi để hoàn thiện và phát triển;

- Thể hiện được năng lực lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 26 - Hôm nay: 655 - Hôm qua: 3610 - Tuần này: 8859 - Tháng này: 23893 - Tổng cộng: 33181539
IP của bạn: 3.231.217.107 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: