Trang chủ Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh
QTKD-VTTU-2015-5
nganh dao tao - moi

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Đào tạo những cử nhân có kiến thức hiện đại về quản trị kinh doanh, có tư duy hệ thống logic, có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất cá nhân phù hợp, có khả năng chuyển tải kiến thức thành những kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý và quản trị kinh doanh, có khả năng thiết kế, vận hành và quản lý các ý tưởng kinh doanh vào thực tiễn cuộc sống, có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng và an ninh; có năng lực tự chủ và trách nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực lãnh đạo và thích ứng với thay đổi, có năng lực nghiên cứu khoa học và có sức khỏe đáp ứng được những yêu cầu hoàn thiện bản thân của người học, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu của quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức

- Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về quản trị, marketing, kế toán và tài chính để hình thành nên các chiến lược khả thi giúp cho các công ty/doanh nghiệp đạt những mục tiêu hoạt động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Rèn luyện cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức đã được trang bị vào việc giải quyết các vấn đề trong quản trị kinh doanh với tư duy chiến lược và sáng tạo.

- Trang bị cho sinh viên trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh, năng lực ngoại ngữ và năng lực công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành.

Kỹ năng

- Đào tạo sinh viên có những kỹ năng lãnh đạo, quản trị và điều hành các công ty/doanh nghiệp; có những kỹ năng phân tích, phản biện và tư vấn chính sách, giao tiếp kinh doanh và thiết lập được những quan hệ thành công trong lĩnh vực quản lý và quản trị kinh doanh.

- Đào tạo sinh viên có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành và có khả năng thích ứng cao với môi trường làm việc liên tục thay đổi.

- Rèn luyện cho sinh viên có tác phong nghề nghiệp, có kỹ năng học tập suốt đời, khả năng tự nghiên cứu, khả năng thích ứng và làm việc trong môi trường đa văn hóa và bối cảnh toàn cầu hóa; có sức khỏe, đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm công dân.

- Đào tạo sinh viên có năng lực làm việc trong các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty, các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu, tài chính ngân hàng; có năng lực học sau đại học ngành Quản trị kinh doanh và các ngành có liên quan.

Thái độ

- Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc chuyên nghiệp;

- Có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

V trí làm vic ca người hc sau khi tt nghip

- Chuyên viên các bộ phận chức năng như sản xuất, kinh doanh, nhân sự, marketing… trong các công ty/doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 

- Chuyên viên phân tích và tư vấn: có khả năng làm việc tại các công ty doanh nghiệp.

- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân và làm chủ khởi nghiệp sáng tạo.

- Nghiên cứu viên và giảng viên: có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục Cao đẳng, Đại học, Trung học chuyên nghiệp, và các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc như tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến quản trị, kinh doanh; giảng dạy.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, tiếp tục học tập nâng cao trình độ sau đại học ngành Quản trị kinh doanh và các ngành kinh tế khác tại cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Trình độ ngoại ngữ và tin học

- Trình độ ngoại ngữ: ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn hoặc các chứng chỉ tương đương theo quy định của Nhà trường.

- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành.

Chuẩn đầu ra

Khi hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh trình độ đại học, người học nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

Kiến thc:

Khi kiến thc giáo dc đại cương

- Khái quát hóa chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước; chính sách quốc phòng toàn dân và các vấn đề cơ bản của pháp luật.

- Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị và tin học để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

Khi kiến thc cơ s ngành

- Vận dụng được các lý thuyết kinh tế vi mô và vĩ mô trong việc giải thích những hiện tượng kinh tế; ứng dụng được các công cụ thống kê, phân tích định tính và định lượng hiệu quả trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

- Sử dụng hiệu quả kiến thức về quản trị và hành vi tổ chức trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Sử dụng tốt các công cụ kế toán, tài chính và marketing phục vụ cho việc đưa ra các quyết định quản trị.

Khi kiến thc chuyên ngành

- Ứng dụng hiệu quả kiến thức về quản trị sản xuất và vận hành, nhân sự, quản trị chất lượng, quản trị cung ứng và quản trị hệ thống thông tin để giải quyết và vấn đề xuất biện pháp cải tiến trong hoạt động của doanh nghiệp/công ty.

- Vận dụng được kiến thức về quản trị chiến lược để phân tích môi tường kinh doanh, hoạch định, tổ chức và thực thi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp/công ty.

- Sử dụng các kiến thức quản trị kinh doanh để hình thành các ý tưởng kinh doanh sáng tạo và xây dựng các dự án khởi nghiệp kinh doanh; thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh;

- Ứng dụng hiệu quả các kiến thức về pháp luật kinh tế, đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp để giúp xây dựng và phát triển trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

K năng:

K năng cng

- Hình thành và phát triển được khả năng nhận dạng, phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp trong sản xuất kinh doanh.

- Hình thành được khả năng tư duy hệ thống, phát triển và sáng tạo các phương pháp giải quyết vấn đề mới cho chính mình và doanh nghiệp, và xử lý thông tin.

- Hình thành và phát triển được khả năng đáng giá các phương án, dự án và chính sách về kinh doanh; hình thành và phát triển khả năng soạn thảo và đàm phán hợp đồng kinh doanh trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

- Hình thành và phát triển khả năng sáng tạo ý tưởng, lập kế hoạch tổ chức, triển khai và giám sát các hoạt động kinh doanh.

K năng mm:

- Kỹ năng làm việc nhóm: thành lập, lãnh đạo, tổ chức được các hoạt động và phát triển nhóm; làm việc chuyên môn được trong nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp: có chiến lược giao tiếp, biết cách tổ chức giao tiếp, giao tiếp được bằng văn bản, đa truyền thông, và đồ họa; và thuyết trình và thu hút trong giao tiếp.

- Kỹ năng tư duy hệ thống: lập luận vấn đề logic, có hệ thống, ở phạm vi toàn cục; biết được sự tương tác giữa các vấn đề và sắp xếp được các vấn đề theo thứ tự ưu tiên cần giải quyết/xử lý.

- Tố chất và kỹ năng cá nhân: suy xét, tư duy sáng tạo; nghiên cứu, khám phá kiến thức và kỹ năng mới; đề xuất sáng kiến và sẵn sàng chấp nhận rủi ro; có tính kiên trì và linh hoạt trong công việc; có năng lực nhận biết kiến thức, kỹ năng và thái độ của người khác; tự học, học suốt đời và làm việc độc lập; làm việc có kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý, biết cách quản lý thời gian, và có kế hoạch phát triển nghề nghiệp của mình.

- Kỹ năng ngoại ngữ và tin học: giao tiếp, đọc hiểu được các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng anh; sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point) và một số phần mềm kế toán; sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giao tiếp và thu thập thông tin cho học tập và nghiên cứu.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Năng lực tự chủ

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi đối với sự thay đổi, sẵn sàng làm việc độc lập, làm việc với người khác, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm, biết công nhận thành quả của người khác, biết chấp nhận thất bại và rút kinh nghiệm.

- Tự học tập tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;

- Có khả năng lập kế hoạch và điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; biết đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

Trách nhiệm 

- Có phẩm chất chính trị: chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; quan điểm chính trị vững vàng, biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể – tổ chức và quốc gia.

- Có phẩm chất đạo đức cá nhân: có bản lĩnh, tự tin, nhiệt tình, đam mê nghề nghiệp; Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: trung thực, trách nhiệm, tin cậy, tỉ mỉ, nguyên tắc, hành xử chuyên nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy định đặc thù của nghề nghiệp; luôn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong công việc và ứng xử hàng ngày tạo một phong cách làm việc chuyên nghiệp;

- Có phẩm chất đạo đức xã hội: có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng; biết trân trọng các giá trị đạo đức xã hội, các dân tộc; biết nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đối với xã hội; tư cách, tác phong đúng đắn, chuẩn mực trong quan hệ xã hội; và biết phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức.

Kinh doanh đã trở thành sự sống còn thiết yếu của nền kinh tế. Kinh doanh bao hàm tất cả các ngành sản xuất của nền kinh tế, là sức mạnh của nền kinh tế. Trong xã hội, kinh doanh có mặt khắp mọi nơi. Từ những người buôn bán nhỏ lẻ, đến mọi ngành nghề khác trong xã hội, từ kinh doanh hàng hóa bình thường đến kinh doanh các dịch vụ... 

 Cần phải hiểu rằng kinh doanh không phải là một ngành nghề, mà là bản chất của tất cả các ngành kinh tế. Với ngành kinh doanh, bạn sẽ có một cuộc sống hiện đại, năng động, đầy áp lực nhưng sẽ thú vị khi có cảm giác đang đứng giữa những nhịp quay bất tận của nền kinh tế.

Kinh doanh là tương lai của mọi ngành nghề, mọi xã hội, mọi nền kinh tế. Do đó, tìm và tham gia tuyển dụng việc làm kinh doanh là bạn đang đi đúng xu hướng chung của toàn cầu, chứ không chỉ riêng nền kinh tế Việt Nam.

Để thành công trong lĩnh vực kinh doanh, bạn cần có một số phẩm chất và kỹ năng sau đây:

- Kiến thức tự nhiên và xã hội, kiến thức về kinh doanh vững vàng.

- Có khát vọng làm giàu chính đáng.

- Sáng tạo và đổi mới, có tầm nhìn bao quát và định hướng chiến lược.

- Có năng lực tổ chức và quản lý, tự tin, biết cách khắc phục rủi ro.

- Thành thạo ngoại ngữ và tin học.

- Có đạo đức kinh doanh.


 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Khảo sát
Bạn biết đến Trường Đại học Võ Trường Toản từ nguồn thông tin nào?
 
Đang online: 50 - Hôm nay: 2758 - Hôm qua: 5409 - Tuần này: 24179 - Tháng này: 39213 - Tổng cộng: 33196859
IP của bạn: 18.207.240.77 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: