Trang chủ Quy trình mượn trả thiết bị
Quy trình mượn trả thiết bị

1. Quy trình nhập xuất tài sản

a. Quy trình nhập thiết bị

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Bước 1

Nhận phiếu đề nghị mua hàng từ các phòng ban. (BGH duyệt) – theo mẫu có sẵn

Tùy vào thời gian đề nghị mua hàng

Tùy vào duyệt của BGH

Bước 2

Kiểm tra hàng hóa căn cứ vào đề nghị mua hàng.

khi hàng hóa được giao.

Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị mua

Bước 3

Căn cứ vào số liệu kiểm tra thực tế tiến hàng làm phiếu đề nghị nhập hàng.

Sau khi kiểm hàng xong.

Ban QLDA&QTTB

Bước 4

Tiến hành làm phiếu nhập kho ( Căn cứ vào phiếu đề nghị nhập hàng). – lập phiếu thẻ kho cho từng loại hàng hóa (theo mẫu)

Sau khi nhận hàng.

Ban QLDA&QTTB

b. Quy trình xuất thiết bị

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Bước 1

Nhận phiếu đề nghị xuất hàng từ các phòng ban. (Phải có chữ ký của trưởng các đơn vị đề xuất) –theo mẫu

Tùy thời điểm.

Ban QLDA&QTTB

Bước 2

Tiến hành kiểm tra hàng hóa trong kho

Sau khi nhận phiếu đề nghị xuất hàng.

1-3 ngày

Ban QLDA&QTTB

Bước 3

Thống kê có hàng hóa theo đúng đề nghị ( về số luợng, chất luợng) Tiến hàng xuất hàng.

Sau khi kiểm tra kho xong. (1 ngày)

Ban QLDA&QTTB

Thống kê không có hàng hóa trong kho sẽ thông báo lại phòng ban để lập phiếu đề nghị mua hàng.

Khi kiểm tra kho xong

Ban QLDA&QTTB

Bước 4

Tiến hành làm  phiếu xuất kho ( Căn cứ vào số liệu thực thế xuất hàng.) – Lập phiếu thẻ kho cho từng loại hàng hóa (theo mẫu)

Sau khi xuất kho không quá 1 ngày

Ban QLDA&QTTB

c. Quy trình lập phiếu nhập xuất tồn cuối tháng

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Bước 1

Thống kê số lượng thẻ kho của tất cả các hàng hóa nhập xuất (mỗi hàng hóa là một thẻ kho)

Cuối mỗi tháng.

Ban QLDA&QTTB

Bước 2

Lập báo cáo tồn kho cuối tháng

Cuối mỗi tháng

Ban QLDA&QTTB

2. Quy trình sửa chữa thiết bị

a. Trường hợp thiết bị hỏng gửi sửa chữa

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Bước 1

Nhận phản ánh từ các phòng ban về thiết bị hư cần sửa chữa (người đại diện)

Tùy vào thời gian yêu cầu

Các phòng ban

Bước 2

Kiểm tra nhập thiết bị về kho đề sửa chữa – lập phiếu nhập kho để sửa chữa (được cập nhật vào thẻ kho)

Tùy thuộc vào thiết bị

1-2 ngày

Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị sửa chữa

Bước 3

Lập phiếu xuất kho đi sửa chữa thiết bị (phải có yêu cầu sửa chữa từ phòng ban) – cập nhật vào thẻ kho

Ngay khi nhận thiết bị sửa chữa về kho

Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị sửa chữa

Bước 4

Sửa xong – lập phiếu nhập kho thiết bị sữa chữa về (có ghi nhận ngày sửa chữa) – cập nhật vào thẻ kho

Ngay sau khi nhận thiết bị.

Ban QLDA&QTTB

Bước 5

Lập phiếu xuất kho trang bị lại cho phòng ban – cập nhật vào thẻ kho

Khi kiểm tra thiết bị xong  chậm nhất là 1-2 ngày sẽ trang bị

Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị sửa chữa

b. Trường hợp thiết bị hỏng – cấp mới thay thế

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Bước 1

Nhận phản ánh từ các phòng ban về thiết bị hỏng (người đại diện)

Tùy vào thời gian yêu cầu

Các phòng ban

Bước 2

Kiểm tra nhập thiết bị về kho đề thay thế – lập phiếu nhập kho thiết bị hỏng (được cập nhật vào thẻ kho)

Tùy thuộc vào thiết bị

Từ 1-2 ngày

Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị thay thế

Bước 3

Lập phiếu xuất kho (nếu có) để thay thế (phải có yêu cầu thay thế từ phòng ban) – cập nhật vào thẻ kho

Xuất kho trong ngày khi kiểm tra xong

Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị thay thế

Trường hợp không có thiết bị trong kho thì phòng ban phải đề nghị mua mới (quy trinh giống như trên)

3. Quy trình mượn trả thiết bị

a. Cán bộ giảng viên mượn thiết bị

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Bước 1

Yêu cầu mượn thiết bị ký vào sổ mượn

Tùy vào thời gian yêu cầu

Các phòng ban

Bước 2

Kiểm tra kho

Tùy thuộc vào thiết bị

1 ngày từ khi bắt nhận đề nghị

Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị mượn

Bước 3

Lập phiếu xuất kho (nếu có)– cập nhật vào thẻ kho

Chậm nhất là 2 ngày sau khi kiểm tra thiết bị xong.

Ban QLDA&QTTB

Trường hợp không có thiết bị trong kho thì báo lại các phòng ban.

b. Cán bộ giảng viên trả thiết bị

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Bước 1

Nhận trả thiết bị từ cán bộ, giảng viên

Theo thời gian quy định của Ban QLDA&QTTB nhiều nhất là 1 tuần

Cán bộ giảng viên

Bước 2

Lập phiếu nhập kho (nếu có)– cập nhật vào thẻ kho

Sau khi kiểm tra thiết bị xong.

Ban QLDA&QTTB

Lập biên bản rõ sự việc khi thiết bị hư hỏng trình BGH giải quyết

Chậm nhât là 2 ngày khi phát hiện thiết bị hư hỏng

c. Sinh viên chỉ cho phép mượn phòng học phụ vụ công tác học tập

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Bước 1

Yêu cầu mượn thiết bị phòng học theo lịch học

Tùy vào thời gian yêu cầu

Lớp trưởng hoặc đại diện lớp

Yêu cầu mượn thiết bị phòng học bù hoặc học nhóm thì phải có giấy mượn phòng từ Phòng đào tạo

Bước 2

Kiểm tra thiết bị khi cho mượn

Tùy thuộc vào thiết bị

Ban QLDA&QTTB

d. Sinh viên trả thiết bị

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị
thực hiện

Bước 1

Nhận thiết bị

Tùy vào thời gian yêu cầu

Ban QLDA&QTTB

Bước 2

Kiểm tra thiết bị

Tùy thuộc vào thiết bị

Ban QLDA&QTTB

Bước 3

Đủ nhận lại từ sinh viên

Ngay thời điểm trả

Ban QLDA&QTTB

Lập biên bản giải quyết khi có thiết bị hư hỏng hoặc mất


4. Quy trình quản lý và sử dụng tài sản của trường.

a. Trường hợp thiết bị hư hỏng

Trách nhiệm

Quy trình

Mô tả

Từng phòng ban, cá nhân

Quản lý và sử dụng tài sản đúng quy định

(khi được bàn giao từ Ban QLDA&QTTB)

ten

Kiểm tra định kỳ

ten

Hư hỏng xảy ra

ten

Sửa chữa thiết bị

3.a.1

Ban QLDA&QTTB

3.a.2

Yêu cầu của phòng ban sửa chữa, Ban QLDA&QTTB kiểm tra xác định nguyên nhân (biên bản) trình BGH

3.a.3

Ban QLDA&QTTB

3.a.4

b. Trường hợp mất thiết bị

Trách nhiệm

Quy trình

Mô tả

Từng phòng ban, cá nhân

Quản lý và sử dụng tài sản đúng quy định

(khi được bàn giao từ Ban QLDA&QTTB)

ten


Kiểm tra định kỳ

ten

Xảy ra mất thiết bị

ten

Trang bị mới thiết bị

3.b.1

Ban QLDA&QTTB

3.b.2

Yêu cầu của phòng ban, Ban QLDA&QTTB, Tổ bảo vệ kiểm tra xác định nguyên nhân (biên bản) trình BGH

3.b.3

Các phòng ban

3.b.4

5. Kiểm kê thiết bị cuối năm

Mua vé máy bay giá rẻ ở đâu ? Gọi 0907 820 888 . đặt vé máy bay tết làm sao ? gọi 0915 699 971 , ve may bay di my, ve may bay di singapore, ve may bay di manila, ve may bay di phu quoc, ve may bay di nha trang, ve may bay di da lat, ve may bay di ha noi, ve may bay di da nang, van ban phap luat vé máy bay đi nha trang giá rẻ , vé máy bay đi hà nội giá rẻ , vé máy bay đi phú quốc giá rẻ , vé máy bay đi đà lạt giá rẻ , vé máy bay đi vinh giá rẻ . vé máy bay đi đà nẵng giá rẻ, vé máy bay đi thanh hóa giá rẻ, đặt vé máy bay tết , vé máy bay đi quy nhơn giá rẻ, luật việt nam , game danh bai vé máy bay đi vinh ,co bac bip , bán textlink , dịch vụ đăng tin , dien dan seo , game dien thoai hay , vé máy bay đi bangkok, rao vat

Trách nhiệm

Quy trình

Mô tả

Ban QLDA&QTTB, phòng KHTC

Thống kê số lượng thiết bị của toàn trường (có sự phối hợp của phòng KHTC)

ten


In danh sách các thiệt bị của từng phòng ban

ten


Tiến hành kiểm kê thiết bị

4.1

Ban QLDA&QTTB

4.2

Ban QLDA&QTTB

4.3

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 35 - Hôm nay: 44 - Hôm qua: 5017 - Tuần này: 27517 - Tháng này: 118203 - Tổng cộng: 32625402
IP của bạn: 44.212.99.248 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: