Trang chủ Thông báo TB về việc mở học phần Luật kinh tế
TB về việc mở học phần Luật kinh tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 01  tháng 11  năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc mở học phần Luật kinh tế học kỳ 1- năm học 2011- 2012
Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-ĐHVTT-ĐT ngày 04 tháng 08 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Võ Trường Toản về việc ban hành kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ 1 năm học 2011 – 2012;

Nay phòng Đào tạo thông báo đến học sinh, sinh viên các lớp về việc mở học phần Luật kinh tế- học kỳ 1 năm học 2011- 2012, như sau:

Học sinh, sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại môn Luật kinh tế vui lòng liên hệ và đăng ký tại phòng Đào tạo.

Thời gian đăng ký và đóng tiền: từ ngày 02/11/2011 đến ngày 10/11/2011.

Nơi nhận:

- BGH;

- Các đơn vị;

- Lưu ĐT .

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Hồ Nhật Mai Trâm

 
Đang online: 53 - Hôm nay: 109 - Hôm qua: 4478 - Tuần này: 109 - Tháng này: 88992 - Tổng cộng: 30566763
IP của bạn: 3.236.51.151 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: