Trang chủ Thông báo Thông báo v/v sử dụng phòng tự học dành cho học sinh sinh viên
Thông báo v/v sử dụng phòng tự học dành cho học sinh sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH

Số:  115/TB-TC- HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 08  tháng 12  năm 2012

THÔNG BÁO

V/v sử dụng phòng tự học dành cho học sinh sinh viên

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Võ Trường Toản;

Căn cứ đề nghị của Phòng Công tác sinh viên & Quản lý Ký túc xá;

Căn cứ nhu cầu thực tế của sinh viên,

Phòng Tổ chức hành chính thông báo về việc sử dụng phòng tự học dành cho học sinh-  sinh viên (HSSV) như sau:

1. Đối tượng phục vụ: HSSV có nhu cầu sử dụng phòng tự học vào buổi tối.

2. Thời gian hoạt động: từ 18h00 đến 21h45 các buổi trong tuần.

3. Địa điểm: P. 101 khu Lý thuyết.

4. Lưu ý:

- HSSV phải nghiêm túc tuân thủ Quy định về việc thực hiện nội quy của học sinh, sinh viên Ban hành kèm theo Quyết định số: 60/QĐ-ĐHVTT ngày 21/3/2011.

- Không sử dụng các thiết bị âm thanh.

- Khi học phải tuyệt đối nghiêm túc, không được gây ồn ào, mất trật tự.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2012 cho đến khi có thông báo mới.

Tất cả học HSSV căn cứ thực hiện theo nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HSSV;

- Lưu : P.TC- HC

KT. TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

(Đã ký)

Trần Thị Phương Thảo

 

 

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 44 - Hôm nay: 4995 - Hôm qua: 3844 - Tuần này: 16219 - Tháng này: 120649 - Tổng cộng: 32880159
IP của bạn: 3.226.122.122 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: