Trang chủ Thông báo TB v/v áp dụng hệ thống giữ xe thông qua thẻ học sinh, sinh viên
TB v/v áp dụng hệ thống giữ xe thông qua thẻ học sinh, sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH

Số:  06 /TB-TC- HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 07  tháng 01  năm 2013

THÔNG BÁO

V/v áp dụng hệ thống giữ xe thông qua thẻ học sinh, sinh viên

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Võ Trường Toản;

Căn cứ tình hình thực tế của bãi xe,

Phòng Tổ chức hành chính thông báo về việc sử dụng thẻ trong quá trình gửi xe của Học sinh, Sinh viên (HSSV) như sau:

1. Thời gian bắt đầu áp dụng: từ ngày 14.01.2013.

2. Từ thời gian này, tất cả sinh viên phải đeo thẻ sinh viên khi ra,vào trường theo đúng quy định. Sau thời gian trên trường không giải quyết với bất cứ lý do nào khi không đeo thẻ sinh viên khi đến trường.

3. Sinh viên khóa 5 liên hệ với lớp trưởng để nhận thẻ sinh viên của mình. (Thẻ sinh viên đã được chuyển về cho lớp trưởng các lớp)

4. Đối với những sinh viên bị mất thẻ cần liên hệ P. Kế hoạch tài chính để đăng ký làm lại.

5. Trường hợp sinh viên chưa có thẻ do nhà trường chưa phát phải liên hệ lớp trưởng lập danh sách chuyển về P. Công tác sinh viên & Quản lý ký túc xá để được xác nhận. Sinh viên sẽ sử dụng giấy xác nhận này để ra, vào trường trong thời gian chờ phát thẻ lần 2.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2013.

Tất cả học HSSV căn cứ thực hiện theo nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HSSV;

- Lưu : P.TC- HC

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

(Đã ký)

Trần Thị Phương Thảo

 

 

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 44 - Hôm nay: 5030 - Hôm qua: 3844 - Tuần này: 16254 - Tháng này: 120684 - Tổng cộng: 32880194
IP của bạn: 3.226.122.122 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: