Trang chủ Thông báo Thông báo - Đoàn Trường TB v.v thu đoàn phí năm 06 tháng đầu năm 2014
TB v.v thu đoàn phí năm 06 tháng đầu năm 2014

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HẬU GIANG

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH VÕ TRƯỜNG TOẢN

***

Số: 03/TB-ĐTr

Hậu Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2014 


THÔNG BÁO

Về việc thu đoàn phí năm 06 tháng đầu năm 2014

---------

 

Kính gửi: - BCH Chi đoàn Cán bộ - Giảng viên;

-         BCH các Chi đoàn sinh viên;

-         Đoàn viên Sinh viên Trường ĐHVTT.

 

Căn cứ Điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghĩa vụ đóng đoàn phí đối với đoàn viên;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Đoàn trường Đại học Võ Trường Toản;

Nay BCH Đoàn trường thông báo đến các Chi đoàn, Đoàn viên về việc đóng đoàn phí 06 tháng đầu năm 2014 như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: các chi đoàn tiến hành thu đoàn phí và nộp về Đoàn trường từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/05/2014.

- Địa điểm: tại phòng giao dịch Ngân hàng Đại Tín (khu hành chính)

- Hình thức nộp đoàn phí: đại diện các lớp liên hệ cô Nguyễn Thúy An (tại Phòng Tổ chức Hành chính) để nhận phiếu đóng tiền, mang phiếu đến ngân hàng để nộp tiền đoàn phí. Sau đó nộp phiếu xác nhận đã đóng tiền của Ngân hàng về cho Cô Nguyễn Thúy An.

2. Quy định về đối tượng, mức đoàn phí phải đóng:

a. Mức đoàn phí mỗi đoàn viên phải đóng cho Chi đoàn:

- Đoàn viên là cán bộ, giảng viên hoặc sinh viên liên thông đã đi làm nộp đoàn phí 5.000 đồng/tháng.

- Đoàn viên là sinh viên nộp 2.000 đồng/tháng.

b. Mức đoàn phí các chi đoàn phải nộp về Đoàn trường:

- Đối với các Chi đoàn sinh viên: tiến hành thu mỗi SV là đoàn viên lớp mình 06 tháng tiền đoàn phí (tương đương 12.000 đồng/đoàn viên). Sau đó Chi đoàn trích 1/3 kinh phí thu được (tương đương 4.000 đồng/đoàn viên) nộp về Đoàn trường, 2/3 kinh phí còn lại chi đoàn giữ để hoạt động.

- Đối với các Chi đoàn Cán bộ giảng viên: tiến hành thu mỗi Cán bộ là đoàn viên của đơn vị mình 06 tháng tiền đoàn phí (tương đương 30.000 đồng/đoàn viên). Sau đó Chi đoàn trích 1/3 kinh phí thu được (tương đương 10.000 đồng/đoàn viên) nộp về Đoàn trường, 2/3 kinh phí còn lại chi đoàn giữ để hoạt động.

c. Đối tượng nộp đoàn phí:

- Đối tượng chi đoàn: bao gồm tất cả các lớp đang học tập chính quy tại trường gồm: các lớp khóa 3, 4, 5, 6 và các lớp liên thông học tập trung tại trường.

- Đối tượng đoàn viên: bao gồm tất cả các sinh viên là đoàn viên có độ tuổi từ 30 trở xuống đều phải nộp đoàn phí theo quy định.

(Ghi chú: những SV đã là đoàn viên nhưng bị mất sổ đoàn, mất thẻ đoàn vẫn phải đóng đoàn phí và BCH của lớp này phải liên hệ với Đoàn trường (gửi mail về đc: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. để được hướng dẫn thủ tục làm lại sổ đoàn, thẻ đoàn cho những sinh viên này).

3. Chế tài đối với các chi đoàn không hoàn thành việc nộp đoàn phí:

Các Chi đoàn không hoàn thành việc đăng nộp đoàn phí theo đúng quy định, Đoàn trường sẽ căn cứ đánh giá BCH của chi đoàn đó không hoàn thành nhiệm vụ và ra thông báo trừ ĐRL Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm 2013-2014 đối với các chi đoàn chưa nộp đoàn phí.

Ghi chú: đối với các lớp còn nợ Đoàn phí quí trong năm 2013, phải tiến hành nộp bổ sung đoàn phí chung trong đợt này (Đoàn trường sẽ có quyết định khiển trách đối với BCH, BCS các lớp nợ đoàn phí trong năm 2013 tính đến thời điểm này, căn cứ vào thông tin nộp tiền của các lớp tại VPĐT).

Đề nghị Ban chấp hành Chi đoàn, đoàn viên thực hiện đúng nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ĐTr.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PBT THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Lý Huỳnh

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 28 - Hôm nay: 1018 - Hôm qua: 3242 - Tuần này: 28764 - Tháng này: 11247 - Tổng cộng: 32657409
IP của bạn: 3.222.251.91 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: