Trang chủ Thông báo Thông báo - Đoàn Trường Họp Ban chấp hành Chi đoàn mở rộng
Họp Ban chấp hành Chi đoàn mở rộng

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HẬU GIANG

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

Số: 65/TB-ĐTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về việc họp Ban chấp hành Chi đoàn mở rộng

Kính gửi: -  Ban Chấp hành Chi đoàn;

- Ban Cán sự Lớp;

Nhằm triển khai các dung tổ chức chương trình “Chào đón Tân Sinh viên Khóa 4” năm học 2011-2012 đến các Chi đoàn;

Nhằm tổng hợp các ý kiến đóng góp từ các Chi đoàn trong việc tổ chức các phong trào lớn sắp tới (Lễ khai giảng 20/10, Lễ hội Halloween, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, …)

Nay Đoàn trường kính mời các thành viên Ban chấp hành Chi đoàn, BCS lớp đến tham dự cuộc họp vào thời gian và địa điểm sau:

Thời gian: vào lúc 15h00 ngày 23/9/2011

Địa điểm: Phòng 107, Khu lí thuyết

Mỗi Lớp tham dự ít nhất 04 đồng chí (02 BCS, 02 BCH). Đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, thành phần và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ĐTr.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Lý Huỳnh

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 40 - Hôm nay: 5118 - Hôm qua: 3844 - Tuần này: 16342 - Tháng này: 120772 - Tổng cộng: 32880282
IP của bạn: 3.226.122.122 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: