Trang chủ Thông báo Thông báo - Đoàn Trường Kế hoạch Công tác Đoàn (2011-2012)
Kế hoạch Công tác Đoàn (2011-2012)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HẬU GIANG

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

Số: 63/KH-ĐTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐOÀN

NĂM HỌC 2011- 2012

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm học 2011- 2012 là năm học thứ 5 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX;

Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục ''Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục'', ''Nói không với đào tạo không đạt chuẩn'', ''Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo'';

Cụ thể hóa các hoạt động, triển khai tổ chức các phong trào phù hợp với môi trường học tập và hoạt động thực tế của HSSV.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục phối hợp với P.CTSV vận động các nhà tài trợ, mạnh thường quân, các doanh nghiệp tài trợ học bổng nghèo vượt khó cho HSSV phấn đấu đạt chỉ tiêu là 150 triệu đồng cho năm học 2011-2012.

2. Phối hợp với Khoa kinh tế, P.CTSV tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các doanh nghiệp với HSSV trường nhằm tạo điều kiện cho HSSV nắm bắt được những vấn đề thực tế bên cạnh việc học lý thuyết và tìm hiểu được nhu cầu thực tế của các nhà tuyển dụng về chất lượng đòi hỏi của thị trường lao động hiện nay.

3. Phối hợp với Tỉnh đoàn Hậu Giang và các trường cao đẳng, trung cấp trong tỉnh tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm cho HSSV tỉnh Hậu Giang” tại trường kết hợp giữa tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng thực tế của các doanh nghiệp (liên hệ với Đài phát thanh và truyền hình Hậu Giang đưa tin về ngày hội này).

4. Kết hợp Phối hợp với P.CTSV vận động các nhà tài lớn, phối hợp với Tỉnh đoàn, Đài phát thanh và truyền hình Hậu Giang đăng cai tổ chức và trực tiếp trên sóng Hậu Giang “Hội thi tiếng hát HSSV các trường Đại học, Cao đẳng khu vực ĐBSCL” tại trường.

5. Tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các Nội quy, Quy định của nhà trường đối với HSSV về vấn đề đồng phục khi đến trường, đậu xe đúng nơi quy định, vệ sinh trường lớp, …

6. Đẩy mạnh hoạt động vì môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện lớp học không có rác, tổ chức lao động khuôn viên trường, xây dựng thêm các sân bóng đá và bóng chuyền phục vụ vui chơi của HSSV.

7. Tổ chức lao động và hoàn thành toàn bộ khu vườn hoa của sinh viên và đảm bảo việc vệ sinh vườn hoa, liên hệ nhà tài trợ hỗ trợ băng ghế đá bố trí vào công viên.

8. Tổ chức HSSV khoa Dược xây dựng vườn thuốc nam.

9. Lập kế hoạch cho Sinh viên các Khoa tổ chức chương trình giao lưu “Đón tân sinh viên” theo từng khoa (chương trình do các lớp tự phối hợp tổ chức, theo định hướng của Đoàn trường).

10. Phối hợp với P.CTSV tổ chức các phong trào chủ điểm truyền thống đầu năm học: Lễ Khai Giảng, Lễ Halloween, Ngày nhà giáo Việt nam.

11. Phối hợp với P.CTSV tổ chức tham gia Hội thi “Tiếng hát HSSV” của tỉnh Hậu Giang năm 2012, chào mừng ngày HSSV (09/01).

12. Thành lập các Chi hội đồng hương, định hướng sinh hoạt, tổ chức các chương trình về nguồn kết hợp với tư vấn hướng nghiệp cho các trường phổ thông trung học (tư vấn cho các trường mà HSSV đã từng học).

13. Thành lập các CLB HSSV định hướng hoạt động đẩy mạnh các câu lạc bộ học thuật, đẩy mạnh phong trào học tập và rèn luyện của HSSV.

14. Cụ thể hóa việc tuyên truyền, tổ chức vận động HSSV hưởng ứng tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động tham gia hiến máu tình nguyện, vận động học tập tốt, lao động tốt, hưởng ứng các chiến dịch an toàn giao thông trong và ngoài trường, …

15. Khuyến khích và biểu dương các CB-GV, HSSV có thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy, học tập và rèn luện trong hoạt động Đoàn, phong trào Thanh niên, tuyên dương các đoàn viên ưu tú, sinh viên có thành tích cao trong học tập.

16. Tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

17. Phát động chiến dịch tình nguyện hè cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên trong toàn trường tham.

B. YÊU CẦU:

1. Bám sát nội dung và cụ thể hóa chương trình hoạt động năm của Ban Giám hiệu Nhà trường đối với công tác giáo dục, phong trào thanh niên và học sinh, sinh viên.

2. Chú trọng đầu tư nội dung, triển khai cụ thể hóa bằng kế hoạch, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

3. Phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản:

- Vận nguồn quỹ học bổng nghèo vượt khó cho HSSV phấn đấu đạt chỉ tiêu là 150 triệu đồng cho năm học 2011-2012.

- Tổ chức được buổi giao lưu hướng nghiệp giữa các doanh nghiệp và HSSV.

- Tổ chức được chương trình “Ngày hội việc làm cho HSSV tỉnh Hậu Giang” tại trường.

- Phấn đấu tổ chức được “Hội thi tiếng hát HSSV các trường Đại học, Cao đẳng khu vực ĐBSCL” tại trường.

- 100% Đoàn viên Thanh niên, HSSV thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường.

- 100% Các chi đoàn tham gia tốt các phong trào do Trường, Đoàn trường phát động.

- 100% Các chi đoàn chủ động xây dựng các công trình thanh niên, phần việc của thanh niên.

- Phấn đấu triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu nhà trường:

- Định hướng các hoạt động chủ điểm lớn và các nội dung theo kế hoạch của trường cho Đoàn trường hoạt động.

- Căn cứ kế hoạch cụ thể  của Đoàn trường, chỉ đạo, xét duyệt các kế hoạch chi tiết triển khai theo từng chủ điểm.

2. Đoàn trường:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa các chủ điểm theo định hướng đề ra.

- Trình Ban Giám hiệu xem xét phê duyệt.

3. Các chi đoàn:

- Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn trường phát động.

- Phổ biến các kế hoạch của Đoàn trường đến từng HSSV trong Chi đoàn.

THÁNG VÀ CHỦ ĐỀ THÁNG

CÔNG VIỆC

ĐỐI TƯỢNG

THỰC HIỆN

Tháng 9:

Tuổi trẻ Đại học Võ Trường Toản xây dựng Công trình Thanh niên, lao động đầu năm. 

1. Triển khai Tuần lễ giáo dục, sinh hoạt đầu năm trong toàn trường.

- Tuyên truyền việc thực hiện các Nội quy, Quy định của nhà trường đối với HSSV về vấn đề đồng phục khi đến trường, đậu xe đúng nơi quy định, vệ sinh trường lớp, …

- Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn trong toàn trường và phòng chống tệ nạn xã hội.

-   Định hướng học tập và rèn luyện cho các Chi đoàn trong năm học 2011-2012.

2. Tổ chức cho các Chi đoàn xây dựng công trình Thanh Niên.

- Tổ chức lao động đầu năm.

- Hoàn thành toàn bộ khu vườn hoa của sinh viên và đảm bảo việc vệ sinh vườn hoa, liên hệ nhà tài trợ hỗ trợ băng ghế đá bố trí vào công viên.

- Các đơn vị kết hợp với Đoàn trường.

- BCH Chi đoàn.

- BCS các lớp.

- Toàn thể HSSV

Tháng 10:

Khai giảng năm học mới và Chào đón Tân sinh viên khóa 4.

1. Sinh hoạt đầu khóa cho HSSV khóa 4.

2. Phối hợp với Phòng CTSV tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và trao học bổng năm học 2010-2011.

3. Phối hợp với Phòng CTSV tổ Lễ hội Halloween nhằm tại ra một sân chơi mới, một hoạt động giao lưu học hỏi thiết thực cho HSSV.

4. Triển khai vận động nguồn quỹ học bổng nghèo vượt khó từ các doanh nghiệp mạnh thường quân cho năm học 2011-2012.

5. Đẩy mạnh hoạt động vì môi trường xanh sạch đẹp.

- Thực hiện lớp học không có rác.

-  Kiểm tra việc thực hiện các Nội quy, Quy định của nhà trường đối với HSSV về vấn đề đồng phục khi đến trường, đậu xe đúng nơi quy định, …

- Tổ chức vệ sinh các khu phòng học, khuôn viên trường.

6. Triển khai cho SV các Chi đoàn tự tổ chức giao lưu với nhau giữa SV khóa cũ với Tân SV khóa 4.

- Liên ngành Ngữ văn, CNTT phối hợp tổ chức chương trình giao lưu chào đón khóa 4 khoa CB, CNTT, Dược.

- Liên ngành Kinh tế phối hợp tổ chức chương trình giao lưu chào đón khóa 4 khoa kinh tế.

7. Thành lập các Chi hội sinh viên đồng hương.

- Định hướng sinh hoạt.

- Định hướng tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp cho các trường phổ thông của các SV hiện là cụ học sinh của trường.

- Đoàn trường.

- CTSV&QLKTX

- BCH Chi đoàn.

- BCS các lớp.

- Toàn thể HSSV

Tháng 11:

Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

1. Tổ chức Hội thao chào mừng Ngày nhà giáo VN.

- Giải bóng chuyền nam, nữ liên ngành.

- Giải bóng rổ liên ngành.

1. HSSV toàn trường xây dựng chương trình 20/11 chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Phát động tháng thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà Giáo Việt Nam.

- Xây dựng thêm các sân bóng đá và bóng chuyền phục vụ học tập môn thể chất và nhu cầu vui chơi của HSSV.

- Tổ chức đêm chương trình 201/11.

2. Triển khai tổ chức Đại hội Chi đoàn trong toàn trường.

- Tổng kết báo cáo và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2011-2012 của Chi đoàn.

- Tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

3. Tổ chức về nguồn.

- Triển khai cho các Chi hội tổ chức chương trình về nguồn tri ân Thầy Cô.

- Kết hợp với tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông của các SV hiện là cụ học sinh của trường.

- Đoàn trường.

- CTSV&QLKTX

- BCH Chi đoàn.

- BCS các lớp.

- Toàn thể HSSV

Tháng 12:

Tổng kết năm Công tác Đoàn.

1. Tổ chức đại hội Chi đoàn Cán bộ, Giảng viên.

2. Phát động phong trào vệ sinh trường lớp.

- Tổ chức xây dựng vườn thuốc nam.

- Tổ chức lao động khuôn viên trường.

3. Mở lớp cảm tình đoàn và kết nạp Đoàn viên đợt 2 vào ngày 22/12.

4. Tổng kết công tác Đoàn cuối năm.

- Chi đoàn CB-GV

- Đoàn trường.

- BCH Chi đoàn.

- BCS các lớp

- Toàn thể HSSV

Tháng 01 năm 2012:

Chào mừng ngày Học sinh, Sinh viên.  

1. Phối hợp với Khoa kinh tế, P.CTSV tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các doanh nghiệp với HSSV trường (đợt 01).

2. Chào mừng ngày Học sinh, Sinh viên (09/1):

- Phối hợp với P.CTSV tổ chức tham gia Hội thi “Tiếng hát HSSV” của tỉnh Hậu Giang năm 2012.

- Phát động các phong trào thi đua trong HSSV.

3. Thành lập các CLB HSSV

- Định hướng hoạt động đẩy mạnh các câu lạc bộ học thuật, đẩy mạnh phong trào học tập và rèn luyện của HSSV

- Tổ chức sinh hoạt giao lưu giữa các CLB.

4. Tổ chức chương trình mừng Tết Nguyên đáng

- Phối hợp với P.CTSV tổ chức chương trình giao lưu giữa KTX nam và KTX nữ chủ đề “Mừng Đảng Mừng Xuân”.

- Kết hợp với chương trình Hội chợ xuân khu KTX.

- Đoàn trường.

- CTSV&QLKTX

- BCH Chi đoàn.

- BCS các lớp.

- Toàn thể HSSV

Tháng 2:

Chào mừng ngày thành lập Đảng

Mừng Đảng mừng xuân

Chào mừng kỷ niệm. ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955.

1. Chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.

- Phát động phong trào thi đua học tập chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.

- Phát động phong trào vệ sinh trường lớp, chấp hành Nội quy HSSV.

2. Hưởng ứng ngày Thầy thuốc Việt Nam.

- Phối hợp với Ban vận động hiến máu tình nguyện tổ chức “Lễ hội xuân hồng”.

- Tổ chức xây dựng mở rộng vườn thuốc nam và Vườn hoa sinh viên.

3. Triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội việc làm cho HSSV tỉnh Hậu Giang” tại trường.

- Đoàn trường.

- CTSV&QLKTX

- BCH Chi đoàn.

- BCS các lớp.

- Toàn thể HSSV

Tháng 3:

Tuổi trẻ Đại học  Võ Trường Toản  hưởng ứng tháng Thanh niên. 

1. Tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm cho HSSV tỉnh Hậu Giang” tại trường.

- Kết hợp giữa tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng thực tế của các doanh nghiệp.

- Liên hệ với Đài phát thanh và truyền hình Hậu Giang đưa tin về chương trình ngày hội này.

2. Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng  81 năm thành lập đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2012).

- Tổ chức hội thao giải bóng đá nam, nữ chào mừng ngày 26/3.

- Tổ chức chương trình Hội trại 26/3.

3. Mở lớp cảm tình đoàn và kết nạp Đoàn viên đợt 01 vào ngày 26/3.

4. Tổ chức giao lưu tư vấn tuyển sinh tại các trường phổ thông.

- Triển khai cho các Chi hội tổ chức chương trình giao lưu trong đêm Hội trại 26/3 tại các trường phổ thông.

- Kết hợp với tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông của các SV hiện là cụ học sinh của trường.

- Đoàn trường.

- CTSV&QLKTX

- Phối hợp Khoa Cơ bản

- BCS các lớp.

- Toàn thể HSSV

Tháng 4:

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đại đức Hồ Chí Minh. 

1. Phối hợp với Khoa kinh tế, P.CTSV tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các doanh nghiệp với HSSV trường (đợt 02).

2. Cụ thể hóa việc tuyên truyền, tổ chức vận động HSSV hưởng ứng tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vận động học tập tốt, lao động, hưởng ứng các chiến dịch an toàn giao thông trong và ngoài trường, …

3. Tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ học thuật, các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao.

4. Tổ chức sinh hoạt các Chi hội đồng hương, phát động phong trò học tập và rèn luyện trong Chi hội.

- Đoàn trường.

- CTSV&QLKTX

- BCH Chi đoàn.

- BCS các lớp.

- Toàn thể HSSV

Tháng 5:

Hưởng ứng ngày Quốc tế lao động 01/5. 

1. Triển khai kế hoạch tổ chức “Hội thi tiếng hát HSSV các trường Đại học, Cao đẳng khu vực ĐBSCL”.

2. Phối hợp P.CTSV&QLKTX phát động cuộc tổng kiểm tra vệ sinh trường, lớp, KTX.

3. Tổ chức lao động toàn bộ khuôn viên trường, vệ sinh vươn hoa, chăm sóc mở rộng vườn thuốc nam.

4. Phát động tháng phòng chống ma tuý trong học đường.

- Liên kết với P.CTSV phối hợp với nhà tài trợ tổ chức chương trình văn nghệ hướng tháng phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.

- Đoàn trường.

- CTSV&QLKTX

- BCH Chi đoàn.

- BCS các lớp.

- Toàn thể HSSV

Tháng 06:

Thanh niên Đại học Võ Trường Toản tham gia chiến dịch tình nguyện hè.

1. Tổ chức “Hội thi tiếng hát HSSV các trường Đại học, Cao đẳng khu vực ĐBSCL”.

2. Hưởng ứng ngày môi trường Thế giới.

- Tiếp tục phát động phong trào trường lớp sạch đẹp.

- Khuôn viên trường không rác, thực hiện việc kiểm tra vệ sinh, chấp hành nội quy của HSSV.

3. Tổ chức chiến dịch tình nguyện hè theo phong cách VTT.

- Lên kế hoạch tổ chức tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho HS tại các địa bàn.

- Tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ tại địa phương gây quỹ ủng hộ HS nghèo (do các CLB, SV trương ĐHVTT biễu diễn liên kết với Đoàn địa phương)

- Tổ chức các chương trình thiết thực ý nghĩa khác, theo hướng mới.

4. Chuẩn bị kế hoạch tiếp sức mùa thi năm 2012

5. Sơ kết công tác Đoàn 06 tháng đầu năm.

- Đoàn trường.

-CTSV&QLKTX.

- BCH Chi đoàn.

- BCS các lớp.

- Toàn thể HSSV.

Tháng 07:

Tiếp sức mùa thi kết hợp với Tư vấn tuyển sinh.

1. Tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi tuyển sinh Đại học năm 2012.

- Tổ chức tư vấn ngành nghề đạo tạo và thủ tục xét tuyển của ĐH VTT đến thí sinh và phụ huynh.

- Tư vấn hỗ trợ nhận thí sinh vào ở KTX và nhà trọ lân cận.

2. Lên kế hoạch triển khai Công tác Đoàn 06 tháng cuối năm.

- Đoàn trường.

-CTSV&QLKTX.

- BCH Chi đoàn.

- BCS các lớp.

- Toàn thể HSSV.

Tháng 08:

Chuẩn bị công tác đầu năm học 2012-2013

1. Chuẩn bị kế hoạch năm 2013.

- Lên kế hoạch sinh hoạt đầu năm cho HSSV khóa mới và khóa cũ.

2. Tổ chức sinh hoạt các Chi hội sinh viên, các Câu lạc bộ HSSV, định hướng công tác trong năm học mới.

3. Tổng kết kết quả phân loại Đoàn viên và bình xét đoàn viên ưu tú.

- Đoàn trường.

- CTSV&QLKTX

- BCH Chi đoàn.

- BCS các lớp.

- Toàn thể HSSV.

Nơi nhận:

- BGH;

- Tỉnh đoàn;

- Chi bộ;

- P.CTSV;

- Lưu: ĐTr.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Lý Huỳnh

 

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 49 - Hôm nay: 4983 - Hôm qua: 3844 - Tuần này: 16207 - Tháng này: 120637 - Tổng cộng: 32880147
IP của bạn: 3.226.122.122 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: