Trang chủ Tin tức - Sự kiện Tin Tức Thông báo tuyển sinh bổ sung trình độ đại học, hệ chính quy năm 2021
Thông báo tuyển sinh bổ sung trình độ đại học, hệ chính quy năm 2021
WEB

THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh bổ sung trình độ đại học, hệ chính quy năm 2021

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo về việc tuyển sinh bổ sung trình độ đại học, hệ chính quy năm 2021 như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ MÃ TRƯỜNG

- Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh trình độ đại học, hệ chính quy trên phạm vi cả nước và nước ngoài.

- Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam) thỏa điều kiện dự tuyển theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mã trường: VTT

II. NGÀNH TUYỂN SINH, CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN VÀ HỌC BỔNG

2.1. Ngành tuyển sinh

- Tên ngành, mã ngành:

Tên ngành

Y khoa

(Bác sĩ y khoa)

Dược học

(Dược sĩ)

Quản trị

kinh doanh

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

Mã ngành

7720101

7720201

7340101

7340201

7340301

- Chỉ tiêu dự kiến:

Tên ngành

Y khoa

(Bác sĩ y khoa)

Dược học

(Dược sĩ)

Quản trị

kinh doanh

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

Chỉ tiêu xét theo kết quả thi THPT 

90

5

20

20

10

Chỉ tiêu xét theo phương thức khác

100

5

70

70

35


- Mã tổ hợp xét tuyển tương ứng tổ hợp môn xét tuyển:

B00:Toán-Sinh-Hóa       B03: Toán-Sinh-Văn
A02:Toán-Sinh-Lý D08: Toán-Sinh-Anh (Tiếng Anh)
B00:Toán-Hóa-Sinh
C02: Toán-Hóa-Văn
A00: Toán-Hóa-Lý                 D07: Toán-Hóa-Anh (Tiếng Anh)
A00: Toán-Lý-Hóa D01: Toán-Văn-Anh (Tiếng Anh)
A01: Toán-Lý-Anh(Tiếng Anh)                         D07: Toán-Hóa-Anh (Tiếng Anh)

- Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho ngành tuyển sinh:

Tên ngành

Y khoa

(Bác sĩ y khoa)

Dược học

(Dược sĩ)

Quản trị

kinh doanh

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

Tổ hợp

xét tuyển

Toán-Sinh-Hóa

Toán-Sinh-Lý

Toán-Sinh-Văn

Toán-Sinh-Anh

Toán-Hóa-Sinh

Toán-Hóa-Lý

Toán-Hóa-Văn

Toán-Hóa-Anh

Toán-Lý-Hóa

Toán-Lý-Anh

Toán-Văn-Anh

Toán-Hóa-Anh

- Học phí, học bổng:

Tên ngành

Y khoa

(Bác sĩ y khoa)

Dược học

(Dược sĩ)

Quản trị

kinh doanh

Tài chính – Ngân hàng

Kế toán

  Học phí*

30.750.000

đồng/học kỳ

21.250.000

đồng/học kỳ

5.250.000

đồng/học kỳ

  Học bổng**

Tặng học bổng

3.000.000 đồng/thí sinh

Tặng học bổng

2.000.000 đồng/thí sinh

(*) Một năm học, Trường Đại học Võ Trường Toản thu học phí 02 (hai) học kỳ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ.

(**) Năm học 2021-2022, thí sinh được nhận ngay 01 (một) suất học bổng có giá trị từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng/thí sinh như đã nêu trên khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 16h00 ngày 09/10/2021 đến 16h ngày 23/10/2021 và hoàn thành thủ tục nhập học theo thời gian quy định trên Giấy báo triệu tập thí sinh trúng tuyển của Trường Đại học Võ Trường Toản (số lượng học bổng không giới hạn).

2.2. Chính sách cộng điểm ưu tiên

- Trường Đại học Võ Trường Toản áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên theo đối tượng, cộng điểm ưu tiên theo khu vực, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển dựa trên Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT.

III. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong một ngành là như nhau. Nhà trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, Hội đồng Tuyển sinh Trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển trong cùng khối ngành hoặc giữa các phương thức trong cùng một ngành và thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng Tuyển sinh Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và hồ sơ đăng ký nhập học của thí sinh cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu cần tuyển. Các thông tin tuyển sinh được đăng tải công khai trên website của Nhà trường (www.vttu.edu.vn). Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển các ngành tại Trường Đại học Võ Trường Toản có thể xét tuyển theo 1 trong 4 phương thức hoặc có thể đăng ký xét tuyển đồng thời cùng lúc nhiều phương thức ở cùng 1 ngành để tăng cơ hội trúng tuyển.

3.1. Phương thức 1

Phương thức 1 là phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia. Nhà trường áp dụng phương thức 1 xét tuyển cho các ngành Y khoa (bác sĩ y khoa), Dược học (dược sĩ), Quản trị kinh doanh (cử nhân), Tài chính - Ngân hàng (cử nhân) và Kế toán (cử nhân).

- Điều kiện nhận hồ sơ và xét trúng tuyển đầu vào:

  • Ngành Y khoa (bác sĩ y khoa) khi các thí sinh đạt điểm xét tuyển: từ 22,0 điểm trở lên (tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên).
  • Ngành Dược học (dược sĩ) khi các thí sinh đạt điểm xét tuyển: từ 21,0 điểm trở lên (tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên).
  • Ngành Quản trị kinh doanh (cử nhân), Tài chính - Ngân hàng (cử nhân) và Kế toán (cử nhân) khi các thí sinh đạt điểm xét tuyển: từ 15,0 điểm trở lên (tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên).

- Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) thí sinh được sử dụng điểm thi của năm 2021 hoặc các năm trước để xét tuyển.

3.2. Phương thức 2

Phương thức 2 là phương thức xét tuyển dựa trên điểm học bạ ở cấp THPT hoặc xếp loại học lực lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT. Nhà trường áp dụng phương thức 2 xét tuyển cho các ngành Y khoa (bác sĩ y khoa), Dược học (dược sĩ), Quản trị kinh doanh (cử nhân), Tài chính - Ngân hàng (cử nhân) và Kế toán (cử nhân).

- Điều kiện nhận hồ sơ và xét trúng tuyển đầu vào:

+ Đối với ngành Y khoa (bác sĩ y khoa) và ngành Dược học (dược sĩ) khi các thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

+ Đối với ngành Quản trị kinh doanh (cử nhân), Tài chính - Ngân hàng (cử nhân) và Kế toán (cử nhân) khi các thí sinh đạt điểm xét tuyển từ 18,0 điểm trở lên. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn học thuộc tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng (nếu có) và được làm tròn đến một chữ số thập phân. Trong đó, điểm môn học sử dụng để xét tuyển là điểm trung bình môn học cả năm hoặc trung bình 2 học kỳ hoặc trung bình 5 học kỳ hoặc từng học kỳ (HK1 hoặc HK2).

3.3. Phương thức 3

Phương thức 3 là phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia với điểm học bạ THPT. Nhà trường áp dụng phương thức 3 xét tuyển cho ngành Y khoa (bác sĩ y khoa) và Dược học (dược sĩ). Điểm xét tuyển là tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên nếu có (điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng). Theo đó, trong 3 môn xét tuyển thuộc cùng 1 tổ hợp, thí sinh được đăng ký chọn một (hoặc hai) môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) kết hợp với hai (hoặc một) môn còn lại sử dụng điểm học bạ THPT để xét tuyển.

- Điều kiện nhận hồ sơ và xét trúng tuyển đầu vào:

Ngành Y khoa (bác sĩ y khoa) thí sinh thỏa 1 trong 2 trường hợp sau:

  •  Trường hợp 1 khi thí sinh thỏa cả 2 tiêu chí sau:

+ Tiêu chí 1: có 1 môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia đạt từ 7.33 điểm trở lên (sau khi cộng các điểm ưu tiên).

+ Tiêu chí 2: có điểm trung bình cộng 2 môn sử dụng điểm học bạ THPT đạt từ 8.0 trở lên (sau khi cộng các điểm ưu tiên).

  •  Trường hợp 2 khi thí sinh thỏa cả 2 tiêu chí sau:

+ Tiêu chí 1: có tổng điểm 2 môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia đạt từ 14.67 điểm trở lên (sau khi cộng các điểm ưu tiên).

+ Tiêu chí 2: có 1 môn sử dụng điểm học bạ THPT đạt từ 8.0 trở lên (sau khi cộng các điểm ưu tiên).

Ngành Dược học (dược sĩ) thí sinh thỏa 1 trong 2 trường hợp sau:

  •  Trường hợp 1 khi thí sinh thỏa cả 2 tiêu chí sau:

+ Tiêu chí 1: có 1 môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia đạt từ 7.0 điểm trở lên (sau khi cộng các điểm ưu tiên).

+ Tiêu chí 2: có điểm trung bình cộng 2 môn sử dụng điểm học bạ THPT đạt từ 8.0 trở lên (sau khi cộng các điểm ưu tiên).

  •  Trường hợp 2 khi thí sinh thỏa cả 2 tiêu chí sau:

+ Tiêu chí 1: có tổng điểm 2 môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia đạt từ 14.0 điểm trở lên (sau khi cộng các điểm ưu tiên).

+ Tiêu chí 2: có 1 môn sử dụng điểm học bạ THPT đạt từ 8.0 trở lên (sau khi cộng các điểm ưu tiên).

Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) thí sinh được sử dụng điểm thi của năm 2021 hoặc các năm trước để xét tuyển; điểm học bạ THPT của môn học (môn xét tuyển) sử dụng để xét tuyển là điểm trung bình môn học cả năm hoặc từng học kỳ (HK1 hoặc HK2).

3.4. Phương thức 4

Phương thức 4: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi riêng để tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học (các đại học, học viện, trường đại học) tổ chức. Nhà trường áp dụng phương thức 4 xét tuyển đối với ngành Y khoa và ngành Dược học. Theo đó, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi riêng để tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học (các đại học, học viện, trường đại học) tổ chức. Đối với xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các Đại học Quốc gia, Nhà trường quy theo thang điểm 1200; mức chênh lệch điểm chuẩn giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp nhau là 40 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp nhau là 10 điểm (khu vực 3: 0 điểm, khu vực 2: 10 điểm, khu vực 2-NT: 20 điểm, khu vực 1: 30 điểm; nhóm ưu tiên 2: 40 điểm, nhóm ưu tiên 1: 80 điểm). Đối với xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, kỳ thi riêng của các cơ sở giáo dục đại học khác tổ chức, Nhà trường quy theo thang điểm 30; chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo đối tượng, khu vực theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển (thí sinh cần đạt 1 trong 2 tiêu chí sau đây): Thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc thí sinh có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

IV. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: trước 16h00 ngày 23/10/2021.

- Hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh đăng ký trực tuyến tại website www.vttu.edu.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản (Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hotline: 08.1875.3636) trước 16h00 ngày 23/10/2021.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Võ Trường Toản gồm:

(1) Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

(2) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước (bản sao có chứng thực);

(3) Sổ hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực);

(4) Học bạ cấp THPT (bản sao có chứng thực);

(5) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực);

(6) Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT năm 2021 (bản sao có chứng thực);

(7) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

(8) Thí sinh xét tuyển theo phương thức 4, nộp phiếu báo kết quả thi đánh giá năng lực (hoặc kết quả thi tuyển) do các cơ sở giáo dục đại học tổ chức theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành (bản sao có chứng thực);

(9) Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng. Thí sinh có thể nộp lệ phí qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc chuyển khoản qua ngân hàng qua tên tài khoản là TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN (ghi chính xác tên chủ tài khoản), số tài khoản 0111.000.303.273 tại Ngân hàng Vietcombank - CN Cần Thơ (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Cần Thơ). Thí sinh cần ghi đầy đủ nội dung khi chuyển khoản gồm: Họ tên thí sinh, số chứng minh dân nhân hoặc thẻ căn cước, ngành xét tuyển, số điện thoại liên hệ.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin chi tiết thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản

Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

Website: www.vttu.edu.vn

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hotline: 08.1875.3636

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Đang online: 34 - Hôm nay: 204 - Hôm qua: 5017 - Tuần này: 27677 - Tháng này: 118363 - Tổng cộng: 32625562
IP của bạn: 44.212.99.248 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: