Trang chủ Tổ Chức Hội đồng khoa học
Hội đồng khoa học

HOI_DONG_KHOA_HOC

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

I. Cố vấn Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Võ Trường Toản

PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến - Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

II. Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Võ Trường Toản

TS. Dương Đăng Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

III. Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Võ Trường Toản

Thầy thuốc nhân dân.PGS.TS.BS. Trương Văn Việt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

TS.DS. Lê Ngọc Kính - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản.

GS.TS. Hồ Đức Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

PGS.TS.BS. Lê Anh Thư - Trưởng Khoa Y Trường Đại học Võ Trường Toản

GS.TS.BS. Bùi Duy Tâm - Nguyên Trưởng Khoa Y - ĐH Y Khoa Huế.

PGS.TS.BS. Phạm Ngọc Hoa - Giảng viên Khoa Y Trường ĐH Võ Trường Toản.

PGS.TS.BS. Phan Thị Danh - Giảng viên Khoa Y Trường ĐH Võ Trường Toản.

PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Quý - Giảng viên Khoa Y Trường ĐH Võ Trường Toản.

PGS.TS.BS. Dương Minh Mẫn - Giảng viên Khoa Y Trường ĐH Võ Trường Toản.

PGS.TS.BS. Phạm Thọ Tuấn Anh - Giảng viên Khoa Y Trường ĐH Võ Trường Toản.

PGS.TS.BS. Ngô Trí Hùng - Giảng viên Khoa Y Trường ĐH Võ Trường Toản.

TS.DS. Hà Hồi - Trưởng liên bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm - Độc chất - Thực vật - Dược liệu - Y Dược cổ truyền, Trường Đại học Võ Trường Toản.

TS.DS. Bành Như Cương - Giảng viên Khoa Dược Trường ĐH Võ Trường Toản.

TS.BS. Lê Đức Thắng - Trưởng liên bộ môn Hóa sinh - Hóa dược - Dược lý - Dược lâm sàng, Trường Đại học Võ Trường Toản.

TS. Tạ Thị Mỹ Linh - Giảng viên chính Khoa Thương mại - Du lịch – Marketing, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, TGĐ công ty Logistics Việt Nam.

TS. Nguyễn Quyết Chiến - Giảng viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Võ Trường Toản.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Vân - Giảng viên khoa Khoa học cơ bản Trường Đại học Võ Trường Toản.

ThS. Bùi Cao Nhẫn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Võ Trường Toản.

ThS. Trần Trọng Tín - Phó Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Võ Trường Toản.

IV. Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Võ Trường Toản

NCS. ThS. Hồ Nhật Mai Trâm - Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Võ Trường Toản.

 
Đang online: 33 - Hôm nay: 2586 - Hôm qua: 4109 - Tuần này: 2586 - Tháng này: 116786 - Tổng cộng: 29212178
IP của bạn: 100.24.125.162 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: