Trang chủ Tổ Chức Trung Tâm Trung tâm Dịch vụ tổng hợp
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

CHỨC NĂNG

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác thi công, bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng, viễn thông, thiết bị tin học, điện, nước và tài sản toàn Trường; quản lý các nhà học dùng chung; theo dõi, quản lý mua sắm các tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác phục vụ cộng đồng và các hoạt động dịch vụ, sự kiện của Trường.

NHIỆM VỤ

a) Công tác quản lý tài sản, trang thiết bị

- Tổ chức quản lý tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập; bảo đảm điện, nước, mạng, viễn thông cho hoạt động của các đơn vị trong Trường.

- Tổ chức thi công, bảo trì, sửa chữa hệ thống mạng, viễn thông, thiết bị tin học, điện, nước và trang thiết bị, tài sản toàn Trường.

- Tổ chức, quản lý các dịch vụ hỗ trợ cán bộ, giảng viên và sinh viên: Internet, điện thoại, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập, thiết chế văn hóa và các dịch vụ thiết yếu khác cho cán bộ, giảng viên và sinh viên theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản của Trường sao cho hiệu quả, tiết kiệm.

- Thực hiện mua sắm và quản lý công việc phục vụ giảng đường (bao gồm bố trí trang thiết bị giảng và học, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu,…); quản lý hệ thống xử lý nước thải và chủ trì công tác báo cáo giám sát môi trường.

- Theo dõi chỉ số điện, nước các khu trong Trường.

- Lưu trữ hồ sơ, sổ sách về trang thiết bị, tài sản của Trường.

b) Công tác phục vụ cộng đồng và hoạt động dịch vụ, sự kiện

- Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động liên quan đến công tác phục vụ cộng đồng; làm đầu mối hỗ trợ và tổng hợp báo cáo về các hoạt động của các đơn vị kinh doanh, dịch vụ trực thuộc Trường.

- Tổ chức hoặc phối hợp thực hiện hợp đồng với các đơn vị trong và ngoài Trường khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở, mặt bằng để phục vụ đời sống, sinh hoạt, học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khuôn viên Trường.

- Tổ chức các hoạt động sự kiện, lễ hội, cuộc thi về văn hóa - chính trị - xã hội - thể dục - thể thao theo kế hoạch của Trường.

c) Công tác khác sinh viên

- Quản lý và đề xuất phương án quy hoạch trồng cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên Trường.

- Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
Đang online: 45 - Hôm nay: 2764 - Hôm qua: 5409 - Tuần này: 24185 - Tháng này: 39219 - Tổng cộng: 33196865
IP của bạn: 18.207.240.77 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: