Trang chủ Tổ Chức Trung Tâm TT Thiết kế, Truyền thông và CNPM

TRUNG TÂM THIẾT KẾ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Trung tâm Thiết kế, Truyền thông và Công nghệ phần mềm thành lập theo Quyết định số 66A/QĐ-HĐQT-TC ngày 16 tháng 05 năm 2011 của Hội đồng quản trị Trường Đại học Võ Trường Toản về việc sáp nhập Trung tâm Truyền thông và Đối ngoại và Trung tâm công nghệ phần mềm và Quản trị hệ thống mạng.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thiết kế, Truyền thông và Công nghệ phần mềm thực hiện theo Quyết định số 269/QĐ-HĐQT-TC về việc thành lập Trung tâm Truyền thông và Đối ngoại và Quyết định số 16/QĐ-HĐQT-TC về việc thành lập Trung tâm công nghệ phần mềm và Quản trị hệ thống mạng.

CHỨC NĂNG

- Thực hiện việc quản lý, trao đổi, phổ biến các thông tin nội bộ và ngoài Trường phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng của Trường.

- Thực hiện xây dựng và quản lý các phần mềm, cơ sở dữ liệu; công tác thiết kế phục vụ các hoạt động của Trường.

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý.

NHIỆM VỤ

- Thu thập trao đổi, quản lý và phổ biến thông tin trong và ngoài trường theo quy định của pháp luật và của Nhà trường. 

- Vận hành, quản lý, bảo trì, xây dựng và phát triển trung tâm dữ liệu, các ứng dụng và dịch vụ trên mạng, hệ thống trang thông tin điện tử, các phương tiện truyền thông khác của Trường và các đơn vị kinh doanh, dịch vụ trực thuộc, hệ thống thư điện tử, hệ thống bảo mật thông tin, dữ liệu, hệ thống dạy và học trực truyến, hệ thống hội nghị, hội thảo qua mạng.

- Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Trường và thương mại hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hướng dẫn và phục vụ, hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên sử dụng các phần mềm, khai thác tài nguyên trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Trường. 

- Thu thập và biên tập thông tin cho trang thông tin điện tử của Trường; thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa phim giới thiệu Trường và các đơn vị trực thuộc; tổ chức ghi hình, chụp ảnh các hoạt động của Trường để lưu trữ và làm tư liệu; thực hiện công tác truyền thông và quảng bá về Nhà trường.

- Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

TRUNG TÂM THIẾT KẾ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Địa chỉ:· Tầng 01 - Khu hành chính - Trường Đại học Võ Trường Toản

Quốc lộ 1A. Tân Phú Thạnh. Châu Thành A. Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3953 080

 
Đang online: 48 - Hôm nay: 2320 - Hôm qua: 4891 - Tuần này: 29732 - Tháng này: 123966 - Tổng cộng: 30933315
IP của bạn: 54.224.133.198 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: