Trang chủ Tuyển Sinh Thông báo tuyển sinh đại học hệ liên thông chính quy năm 2021
Thông báo tuyển sinh đại học hệ liên thông chính quy năm 2021

CONG-VTTU-2019

THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh trình độ đại học, hệ liên thông chính quy năm 2021

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học, hệ liên thông chính quy năm 2021 như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ MÃ TRƯỜNG

- Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh trình độ đại học, hệ liên thông chính quy trên phạm vi cả nước.

- Đối tượng tuyển sinh: thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp (Y sĩ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng (Y đa khoa) thỏa điều kiện của người dự tuyển liên thông theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg và quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Y khoa.

- Mã trường: VTT.

II. NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

2.1. Ngành tuyển sinh

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp xét tuyển

tương ứng tổ hợp môn xét tuyển

xét theo kết quả thi THPT (dự kiến)

xét theo phương thức khác (dự kiến)

Y khoa

(Bác sĩ y khoa)

7720101LT

5

120

[B00] Toán - Sinh - Hóa

[A02] Toán - Sinh - Lý

[B03] Toán - Sinh - Văn

[D08] Toán - Sinh - Tiếng Anh

2.2. Chính sách cộng điểm ưu tiên

Trường Đại học Võ Trường Toản áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên theo đối tượng và cộng điểm ưu tiên theo khu vực dựa trên Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT.

III. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong một ngành là như nhau. Nhà trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, Hội đồng Tuyển sinh Trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển trong cùng khối ngành hoặc giữa các phương thức trong cùng một ngành và thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng Tuyển sinh Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và hồ sơ đăng ký nhập học của thí sinh cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu cần tuyển. Các thông tin tuyển sinh được đăng tải công khai trên website của trường (www.vttu.edu.vn). Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển ngành Y khoa (hệ liên thông chính quy) tại Trường Đại học Võ Trường Toản có thể xét tuyển theo 1 trong 3 phương thức hoặc có thể đăng ký xét tuyển đồng thời cùng lúc nhiều phương thức để tăng cơ hội trúng tuyển. Cụ thể:

3.1. Phương thức 1

Phương thức 1 là phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia. Nhà trường áp dụng phương thức 1 xét tuyển cho ngành Y khoa (bác sĩ y khoa) đối với các thí sinh có đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Võ Trường Toản và có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Điểm xét tuyển: là tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên (ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng nếu có). Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) thí sinh được sử dụng điểm thi của năm 2021 hoặc các năm trước để xét tuyển.

Thời gian và hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh thực hiện theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo mỗi tỉnh/thành quy định.

Lưu ý đối với thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển (đợt 1) tại Trường Đại học Võ Trường Toản:

Trường hợp thí sinh có sử dụng ít nhất 1 môn dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển (các môn còn lại thuộc cùng 1 tổ hợp sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia các năm trước): thí sinh cần hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển theo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nộp hồ sơ xét tuyển theo mục IV về Trường Đại học Võ Trường Toản trước 16h00 ngày 05/09/2021.

Trường hợp thí sinh sử dụng cả 3 môn (thuộc cùng 1 tổ hợp) của điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo mục IV trực tiếp tại Trường Đại học Võ Trường Toản trước 16h00 ngày 05/09/2021.

3.2. Phương thức 2

Phương thức 2 là phương thức xét tuyển dựa trên điểm học bạ ở cấp THPT hoặc xếp loại học lực lớp 12 hoặc xếp loại tốt nghiệp THPT hoặc xếp loại tốt nghiệp trình độ trung cấp (TC) hoặc cao đẳng (CĐ).

- Điều kiện nhận hồ sơ và xét trúng tuyển đầu vào (thí sinh chỉ cần đạt một trong các tiêu chí sau đây):

+ Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

+ Hoặc tốt nghiệp trình độ TC hoặc trình độ CĐ đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

+ Hoặc tốt nghiệp trình độ TC hoặc trình độ CĐ đạt loại giỏi.

+ Hoặc có điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên.

+ Hoặc học lực lớp 12 đạt loại giỏi.

+ Hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi.

- Điểm xét tuyển:

+ Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở cấp THPT: điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn học thuộc tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng (nếu có) và được làm tròn đến một chữ số thập phân. Trong đó, điểm môn học sử dụng để xét tuyển là điểm trung bình môn học cả năm hoặc trung bình 2 học kỳ hoặc từng học kỳ (HK1 hoặc HK2).

+ Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở trình độ TC hoặc CĐ: điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp ở trình độ TC hoặc CĐ (hoặc tổng điểm của điểm trung bình chung toàn khóa học, môn Thực hành nghề nghiệp và môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp) cộng với điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng (nếu có) và được làm tròn đến một chữ số thập phân.

Thời gian và hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản (Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hotline: 08.1875.3636) hoặc đăng ký trực tuyến tại website www.vttu.edu.vn trước 16h00 ngày 05/09/2021.

3.3. Phương thức 3

Phương thức 3 là phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia với điểm học bạ THPT. Nhà trường áp dụng phương thức 3 xét tuyển cho ngành Y khoa. Điểm xét tuyển là tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp xét tuyển sau khi đã cộng các điểm ưu tiên nếu có (điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối tượng). Theo đó, trong 3 môn xét tuyển thuộc cùng 1 tổ hợp, thí sinh được đăng ký chọn một (hoặc hai) môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) kết hợp với hai (hoặc một) môn còn lại sử dụng điểm học bạ THPT để xét tuyển.

- Điều kiện nhận hồ sơ và xét trúng tuyển đầu vào (thí sinh cần thỏa cả 2 tiêu chí sau đây):

Tiêu chí 1 (đối với môn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc THPT quốc gia): điểm một môn thi (hoặc điểm trung bình cộng hai môn thi) sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) để xét tuyển của thí sinh tối thiểu bằng với điểm trung bình cộng tổ hợp các bài thi/môn thi theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Tiêu chí 2 (đối với môn sử dụng điểm học bạ THPT): điểm trung bình cộng hai môn (hoặc điểm một môn) sử dụng điểm học bạ THPT để xét tuyển của thí sinh tối thiểu cần đạt từ 8,0 trở lên.

Trong đó, điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc THPT quốc gia) thí sinh được sử dụng điểm thi của năm 2021 hoặc các năm trước để xét tuyển; điểm học bạ THPT của môn học (môn xét tuyển) sử dụng để xét tuyển là điểm trung bình môn học cả năm hoặc từng học kỳ (HK1 hoặc HK2).

Thời gian và hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản (Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hotline: 08.1875.3636) hoặc đăng ký trực tuyến tại website www.vttu.edu.vn trước 16h00 ngày 05/09/2021.

- Lưu ý: Trường hợp thí sinh có sử dụng ít nhất 1 môn dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để xét tuyển, bên cạnh việc nộp hồ sơ tại Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản, thí sinh cần hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển theo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Đại học Võ Trường Toản gồm:

(1) Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

(2) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước (bản sao có chứng thực);

(3) Sổ hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực);

(4) Học bạ cấp THPT (bản sao có chứng thực);

(5) Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có chứng thực);

(6) Bằng tốt nghiệp TC hoặc CĐ (bản sao có chứng thực);

(7) Bảng điểm toàn khóa trình độ TC hoặc CĐ (bản sao có chứng thực);

(8) Đơn xác nhận thâm niên công tác nếu có (theo mẫu);

(9) Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 hoặc phương thức 3, nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT hoặc THPT quốc gia (bản sao có chứng thực);

(10) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

(11) Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng. Thí sinh có thể nộp lệ phí qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc chuyển khoản qua ngân hàng qua tên tài khoản là TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN (ghi chính xác tên chủ tài khoản), số tài khoản 0111.000.303.273 tại Ngân hàng Vietcombank - CN Cần Thơ (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Cần Thơ). Thí sinh cần ghi đầy đủ nội dung khi chuyển khoản gồm: Họ tên thí sinh, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, ngành xét tuyển, số điện thoại liên hệ.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin chi tiết thí sinh và phụ huynh vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh, Trường Đại học Võ Trường Toản

Quốc lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

Website: www.vttu.edu.vn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hotline: 08.1875.3636

 
Bảng quảng cáo
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 08.1875.3636
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CHUNG
Khảo sát
Bạn biết đến Trường Đại học Võ Trường Toản từ nguồn thông tin nào?
 
Đang online: 46 - Hôm nay: 1573 - Hôm qua: 5240 - Tuần này: 6813 - Tháng này: 95696 - Tổng cộng: 30573467
IP của bạn: 3.80.3.192 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: