Trang chủ Thông báo Thông Báo - Công tác sinh viên Xét học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt năm học 2010-2011
Xét học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt năm học 2010-2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

PHÒNG CTSV&QLKTX

Số :  16/TB-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu giang, ngày 11  tháng 8  năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc xét chọn học bổng của Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang

Và xét học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt

Năm học 2010 - 2011

Kính gửi:               

 - Ban Cán sự các lớp;

- Toàn thể Học sinh sinh viên.

Theo tinh thần Công văn số 29/HKH, ngày 30/03/2011 của Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang về việc cấp học bổng cho sinh viên trong tỉnh năm 2011;

Căn cứ vào kế hoạch trao tặng học bổng cho HSSV nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vượt khó học tốt hang năm của trường.

Nay Phòng CTSV&QLKTX thông báo đến BCS các lớp và toàn thể các bạn HSSV về thủ tục và điều kiện xét trao học bổng khuyến khích cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn như sau:

1. Đối tượng I: Xét Học bổng của Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang dành cho HSSV tỉnh Hậu Giang:

Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang cấp 05 suất học bổng cho HSSV của tỉnh đang học tại trường, mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn 05 HSSV thuộc đối tượng I để trao học bổng của Hội Khuyến học tỉnh trong số các HSSV đủ điều kiện, Các HSSV thuộc đối tượng I còn lại sẽ được xem xét và xét chọn chung với HSSV thuộc đối tượng II.

Điều kiện xét chọn HSSV thuộc đối tượng I như sau:

a. Chỉ tiêu và thời gian nộp hồ sơ:

- Chỉ tiêu: mỗi lớp 02 HSSV (có hộ khẩu thuộc tỉnh Hậu Giang)

- Thời gian: BCS các lớp tổ chức họp xét, nộp hồ sơ xin học bổng của lớp  (có biên bản họp kèm theo) về P.CTSV&QLKTX chậm nhất trước 17h ngày 13/8/2011 (thứ bảy)

b. Điều kiện xét học bổng:

- HSSV đang học tập tại nhà trường, không bị xử lí vi phạm nội quy;

- Kết quả học tập cả năm học 2010-2011  từ 7.0 trở lên (trường hợp HK2 chưa có điểm thì xét bảng điểm HK1);

- Kết quả rèn luyện trung bình của HK1 và HK2, năm học 2010 – 2011 từ 80 trở lên;

- Có sổ hộ nghèo hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương là gia đình nghèo, khó khăn.

- Chưa nhận bất cứ học bổng nào khác trong năm.

c. Hồ sơ xét cấp học bổng: (đối với sinh viên Hậu Giang)

- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu 01 đính kèm trang sau);

- Bản sao hộ khẩu có công chứng;

- Bảng điểm kết quả học tập 2010 – 2011;

- Bản sao sổ Hộ nghèo hoặc Đơn xác nhận gia đình nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương.

  • Lưu ý: HSSV thuộc đối tượng I được lớp xét chọn, có thể nộp đơn về phòng CTSV&QLKTX trước, các hồ sơ còn lại bổ sung sau thời gian hết hạn 04 ngày.
  • Danh sách HSSV được xét chọn trao học bổng sẽ được công bố vào thứ hai ngày 15/8/2010, mọi sự chậm trể của các lớp sẽ không được xem xét.

2. Đối tượng II: Xét Học bổng khuyến khích dành cho HSSV trường có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn những HSSV thuộc đối tượng II đủ điều kiện để trao học bổng khuyến khích cho năm học 2010-2011 theo nguồn quỹ học bổng của trường, Các HSSV thuộc đối tượng II chưa được xét học bổng còn lại sẽ được xem xét tiếp trong học kỳ sau.

a. Chỉ tiêu và thời gian nộp hồ sơ:

- Chỉ tiêu: mỗi lớp 04 HSSV.

- Thời gian: BCS các lớp tổ chức họp xét, nộp hồ sơ xin học bổng của lớp  (có biên bản họp kèm theo) về P.CTSV&QLKTX chậm nhất vào ngày 08/9/2011.

b. Điều kiện xét học bổng:

- HSSV đang học tập tại nhà trường, không bị xử lí vi phạm nội quy;

- Kết quả học tập cả năm học 2010-2011  từ 7.0 trở lên;

- Kết quả rèn luyện trung bình của HK1 và HK2, năm học 2010 – 2011 từ 80 trở lên;

- Có sổ hộ nghèo hoặc có xác nhận của chính quyền địa phương là gia đình nghèo, khó khăn.

- Ưu tiên những HSSV có nhiều đóng góp trong phong trào của lớp, của Đoàn trường.

c. Hồ sơ xét cấp học bổng:

- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu 02 đính kèm trang sau);

- Bảng điểm kết quả học tập 2010 – 2011;

- Bản sao sổ Hộ nghèo hoặc Đơn xác nhận gia đình nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương.

  • Danh sách HSSV được xét chọn trao học bổng sẽ được công bố vào đầu HK1 năm học 2011-2012,
  • Mọi sự chậm trể của các lớp sẽ không được xem xét.

Trên đây là thông báo về việc xét chọn học bổng của Phòng CTSV&QLKTX, đề nghị các lớp thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này./.

PHÒNG CTSV&QLKTX

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Lý Huỳnh

Tập tin đính kèm
 
TƯ VẤN TUYỂN SINH
Tư vấn viên 1 - (0293) 3953 222
Tư vấn viên 2 - (0293) 3953 666
Tư vấn viên 3 - (0293) 3953 494
Tư vấn viên 4 - (0293) 3953 080
PHIM GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ
THÔNG TIN TUYỂN SINH
Đang online: 46 - Hôm nay: 63 - Hôm qua: 4684 - Tuần này: 4747 - Tháng này: 87947 - Tổng cộng: 23599806
IP của bạn: 54.196.46.127 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: