Trang chủ Quy định quản lý tài sản
Quy định quản lý tài sản

-   Các bộ phận, cá nhân được phân công quản lý tài sản và sử dụng tài sản phải đảm bảo đúng quy trình sử dụng, nhất là đối với các thiết bị: máy chiếu, máy photocopy, máy cho các phòng thực hành khoa y, dược...

-   Tất cả cán bộ, giảng viên, chuyên viên và sinh viên khi sử dụng điện, nước của nhà trường phải tiết kiệm:

+     Đối với sinh viên cần tắt điện khi không cần thiết (Khu ký túc xá).

+     Đối với cán bộ, giảng viên tắt các thiết bị điện, nước tại các phòng học, phòng làm việc khi không sử dụng.

-   Mọi trường hợp làm mất hoặc hư hỏng tài sản, thiết bị của phòng ban, khoa đều phải gửi email báo Ban QLDA&QTTB để xác định nguyên nhân trình Ban giám hiệu.

+     Nếu xảy ra hư hỏng tài sản thì trưởng bộ phận hoặc đại diện khoa phải báo về Ban QLDA&QTTB để xác minh làm rõ nguyên nhân trình Ban giam hiệu có phương án xử lý, sửa chữa kịp thời.

+     Nếu xảy ra mất mát tài sản thì trưởng bộ phận hoặc đại diện khoa phải báo về Ban QLDA&QTTB và bảo vệ ngay khi tiếp nhận phòng để xác minh làm rõ trách nhiệm. Những trường hợp không báo hoặc báo chậm thì phòng ban và khoa phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

-   Các phòng học nếu xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản thì giảng viên (cơ hữu) và đại diện của lớp phải báo với Ban QLDA&QTTB hoặc bảo vệ ngay khi tiếp nhận phòng học (đầu buổi học) để xác minh làm rõ trách nhiệm. Những trường hợp không báo hoặc báo chậm thì lớp và Giảng viên (cơ hữu) buổi đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

-   Đối với các phòng máy tính thực hành

+     Nếu xảy ra mất mát thiết bị thì giảng viên (cơ hữu) và đại diện của lớp phải báo với Ban QLDA&QTTB và bảo vệ ngay khi tiếp nhận phòng (đầu buổi học) để xác minh làm rõ trách nhiệm. Những trường hợp không báo hoặc báo chậm thì lớp và Giảng viên (cơ hữu) buổi đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

+     Nếu xảy ra hư hỏng thiết bị thì giảng viên (cơ hữu) hoặc đại diện của lớp phải báo về Ban QLDA&QTTB để có biện pháp sửa chữa kịp thời phục vụ công tác dạy và học. Những trường hợp không báo thì Phòng sẽ không chịu trách nhiệm cho việc trì truệ công tác dạy và học.

-   Trong quá trình sử dụng tài sản không được tự ý di chuyển từ phòng này sang phòng khác, từ bộ phận này sang bộ phận khác (đặc biệt là các phòng có trang bị thiết bị tin học) nếu chưa có ý kiến của Ban QLDA&QTTB.

-   Ban QLDA&QTTB sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý tài sản của các bộ phận, cá nhân và trình Ban giám hiệu làm quyết định điều chuyển tài sản giữa các bộ phận, cá nhân khi cần thiết.

 
Đang online: 12 - Hôm nay: 13820 - Hôm qua: 10420 - Tuần này: 57971 - Tháng này: 73550 - Tổng cộng: 12105518
IP của bạn: 54.205.230.3 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: